IOW naar 55 JAAREen voorstel van 50PLUS om de IOW, een financieel vangnet voor 60-plussers, uit te breiden naar 55-plus is in de Tweede Kamer weggestemd. Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid en woordvoerder Sociale Zaken van 50PLUS, betreurt dat ten zeerste.

OPINIE • Het beeld van de ‘rijke’ vitale ouderen op de golfbaan, of met een drankje in de luie stoel genietend van de ondergaande zon, dat kent iedereen wel.

Inderdaad zijn mensen in de leeftijdsfase tussen 55 en 65 jaar het meest welvarend. Geen wonder! Zij hebben decennia gewerkt, als het kon wat‎ gespaard, en relatief vaak is er sprake van overwaarde in de eigen woning.‎

Geringe welvaart

Maar wie dieper in de meest recente CBS-cijfers en rapporten duikt, ziet dat dit beeld toch‎ nuancering behoeft. In de groeiende groep 55-65 jarigen (nu circa 2,3 miljoen mensen) geniet‎ zo'n 70 procent van ‘hoge’ welvaart en 30 procent van geringe (‘kleine’) welvaart. Dat betekent een laag inkomen, een laag vermogen (geld) en weinig ander materieel bezit. ‎

Kijken we naar de 75-plussers (1,4 miljoen mensen) dan scoort eveneens circa 30 procent volgens‎ het CBS ‘laag’ qua welvaart. Geringere welvaart gaat vaak gepaard met een lager opleidingsniveau en ook een minder goede gezondheid.‎

Grootste financiële kwetsbaarheid

De grootste financiële kwetsbaarheid bij ouderen zit – afgezien van 90-plussers die met hoge‎ zorgkosten worden geconfronteerd – vooral bij die grote en groeiende leeftijdsgroep van 55 tot 65 ‎jaar!

Dát is de groep die, eenmaal werkloos, moeilijk weer aan het werk komt en de tijd tot de vooruit schuivende AOW-leeftijd financieel moet zien te overbruggen. Van hen is 10,5 procent inmiddels tenminste één jaar arm; 5,8 procent is al vier jaar of langer arm.

Het eigen huis opeten

Om de toenemende kans op armoede kort voor de AOW-leeftijd te beperken, bestaat de IOW-regeling. Deze regeling voorkomt dat werkloze ouderen na afloop van hun WW tot de AOW-leeftijd hun spaargeld en huis moeten gaan opeten.

Dat ‘opeten’ van spaargeld en huis is een voorwaarde voor wie in de bijstand terechtkomt. De IOW-regeling wordt waarschijnlijk met vier jaar verlengd en wordt toegankelijk vanaf 60 jaar en vier maanden. Dat wás 60 jaar.‎

50PLUS heeft onlangs een amendement ingediend om de IOW toegankelijk te maken vanaf 55 jaar. Het amendement is massaal weggestemd door de coalitie, maar óók door GroenLinks, ‎de PvdA en Forum voor Democratie!

Langdurige armoede

Waarom niet méér opkomen voor 55- tot 65-jarigen met een stijgend armoederisico? Beleid moet, afgezien van goede inkomensbescherming voor deze kwetsbare groep, ook veel meer gericht gaan worden op het voorkomen van (langdurige) armoede. Dat betekent méér‎ investeren in duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, juist voor deze ouderen!

Lees ook: 50PLUS wil IOW naar 55 jaar

© 8 januari 2020 – Opiniestuk in het AD