“50PLUS denkt aan onze kinderen en kleinkinderen, óók in Europa”, stelt Toine Manders. De Europarlementariër stelt zich kritisch maar constructief op met betrekking tot de Green Deal-klimaatvisie van de Europese Unie, waarover het Europees Parlement vorige week in een niet-wetgevende resolutie zijn mening gaf.

Windmolens - Foto: Europees Parlement

“Net als in Nederland denkt 50PLUS óók in Europa aan onze kinderen en kleinkinderen”, zegt Toine Manders, namens 50PLUS lid van het Europees Parlement. “We moeten hen een leefbare aarde nalaten.” Volgens Manders mag de Green Deal van de Europese Unie geen kostenpost worden, maar juist een export- en verdienmodel. “Dat is een win-winsituatie voor ons land! Het is goed voor het klimaat én goed voor onze innovatieve Nederlandse bedrijven, zoals DENS, makers van de hydrozine energiegenerator, gelauwerd chipfabrikant ASML en Kuijpers, een gespecialiseerd bedrijf in energie-neutrale installaties dat onlangs het Rijksmuseum klimaatneutraal heeft omgebouwd.” Later dit jaar komt de Europese Commissie met wetgevende voorstellen rond de Green Deal. “50PLUS waakt daarbij over de belangen van de burger”, aldus Manders.

50PLUS wil einde aan ‘verhuiscircus’

“In het kader van de Green Deal motie van vorige week heb ik gestemd voor het afschaffen van het maandelijkse ‘verhuiscircus’ van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg”, aldus Toine. “Ook heb ik gestemd voor hervorming van het EU-landbouwbeleid, nog steeds een grote kostenpost op de EU-begroting.”

Geen muur om Nederland

Bij de presentatie van de Nederlandse klimaatwet riepen de critici om het hardst dat zo’n overeenkomst geen zin heeft omdat er om Nederland nu eenmaal geen muur staat. Klimaatinvloeden kennen geen grenzen. Dat klopt. Daarom is 50PLUS tevreden dat er een Europese aanpak komt.

Drie kerntaken

Het opzetten en uitwerken van die Green Deal past ook in het beeld dat 50PLUS van de Europese Unie heeft, en zoals dat ook verwoord is in het verkiezingsprogramma dat 50PLUS in 2017 presenteerde: ‘De Europese Unie is verantwoordelijk voor slechts drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid (veiligheid, defensie en buitenlands beleid)’. In het verkiezingsprogramma staat ook dat de CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen; daarmee – en met andere milieumaatregelen – waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.

Haalbaar en betaalbaar

‘50PLUS steunt de totstandkoming van een klimaatwet of klimaatwetgeving’, staat in de standpunten die 50PLUS bij de verkiezingen in 2017 formuleerde. ‘Daarbij moet schade aan de economie en economische groei worden voorkomen. De kosten van de transitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld.’ Haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit blijven de speerpunten waarop 50PLUS de klimaatmaatregelen toetst.

Schone lucht

50PLUS denkt niet alleen aan toekomstige generaties – stijging van de zeespiegel zou er zelfs toe kunnen leiden dat een groot deel van Nederland geen droge voeten meer heeft – maar ook aan de huidige generatie. We willen graag gezond ouder worden; schone lucht is daarvoor van levensbelang.

Aanvallen!

Het budget voor de Europese Green Deal is 1000 miljard euro. Daarvan moet 300 miljard euro uit private bronnen verkregen worden. 50PLUS heeft daarbij een heel helder uitgangspunt: de vervuiler betaalt! De helft van het geld dat geïnvesteerd wordt komt uit het reguliere budget van de Europese Unie. De overige 200 miljard moet van de 27 lidstaten komen, verspreid over tien jaar. Europarlementariër Toine Manders zegt het kort maar kracht: “Om met Cruijff te spreken: Om te kunnen winnen, moet je af en toe aanvallen! Deze investering zal – zeker in een innovatief land als Nederland – een veelvoud aan opbrengsten opleveren aan banen en export.”

© 20 januari 2020