Bevrijding van Nederland - Foto: Nationaal Archief“Het Defensie-raamverdrag is een bevestiging van onze historische banden met de Verenigde Staten, waarin we de relatie met onze bevrijders verstevigen”, vindt Henk Krol, fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer.

Op 2 juli 2018 kwam in Washington een verdrag tot stand tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika over het opzetten van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van Defensieaangelegenheden. De Tweede Kamer debatteerde over de goedkeuring van die raamovereenkomst met minister Bijleveld van Defensie.

Met dit verdrag treedt Nederland toe tot een selecte groep van landen waarmee de Verenigde Staten één op één samenwerken, dus naast afspraken die we in NAVO-verband maken. Zo’n raamverdrag is maar met weinig landen gesloten: het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Daar komt Nederland nu bij. Iets om trots op te zijn, vindt 50PLUS.

Goede betrekkingen

“50PLUS koestert de goede betrekkingen met de Verenigde Staten”, zegt Henk Krol. “Dat geldt voor onze samenwerking op het gebied van handel, maar zeker ook voor onze militaire samenwerking. Wij zien deze raamwerkovereenkomst als een bevestiging van onze historische banden met de Verenigde Staten, waarin we de relatie met onze bevrijders verstevigen. Het is een eer dat dit raamwerk wederzijds is en dat het de onderlinge bijstand vastlegt. We zien dit als een mijlpaal, een moment waarop we het geluk en de zegeningen van onze bevrijding in 1945 weer voelen. In delen van het land is het al zover, en in mei van dit jaar vieren we in het hele land 75 jaar bevrijding. Veel mensen in mijn achterban weten als geen ander wat het is om bezet te zijn. Ik ontving van hen opvallend veel mails.”

Lege plank

“Ik moest ook denken aan onze Handelingenkamer hier in dit Tweede Kamergebouw. Die getuigt daar nog dagelijks van. Soms neem ik een groepje nieuwe 50PLUS-leden mee naar de Handelingenkamer en laat ik ze daar die lege plank zien. Ik vind het heel jammer dat daar sinds kort ineens een kaartje bij staat met uitleg, want normaal vraag ik altijd aan de bezoekers: weet iemand waar die lege plank symbool voor staat? Toen het kaartje er nog niet stond, wist slechts een enkeling dat die plank de periode '40-'45 symboliseert. Toen vergaderde het parlement niet. Er werden geen verslagen gemaakt. We waren bezet, en de regering was in ballingschap.”

Veiligheid van de Nederlanders

“Als ik dat vergelijk met deze zaal, denk ik: soms lijkt het hier wel oorlog, alsof we elkaars vijanden zijn en alsof we verwikkeld zijn in een felle strijd”, ging Henk Krol verder. “Het is goed om te bedenken dat we hier allemaal staan voor het algemeen belang. Kamerleden hebben beloofd te doen wat goed is voor de Nederlanders. Daar horen verschillen bij, maar de toon is toch niet altijd mijn toon. Dat we dat doen, is vastgelegd in de Grondwet. Het onderhouden van militaire relaties om de veiligheid van de Nederlanders te waarborgen hoort daarbij. Mijn fractie steunt de totstandkoming van dit raamwerk dan ook van harte. We spreken de hoop uit dat de tijd waarin we leven in vrede blijft voortbestaan. Daarom is het nodig om op alles voorbereid te zijn.”

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Henk Krol stelde tijdens het debat over de goedkeuring van de raamovereenkomst met de Verenigde Staten nog een vraag over de andere landen uit het Koninkrijk: “Sommige collega’s hebben daar ook al vragen over gesteld, met name over de aarzeling van de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Bij de fractie van 50PLUS leeft die vraag ook. De minister antwoordde in november jongstleden dat die landen zich nog beraadden. Kan de minister aangeven of dat nog steeds het geval is en wat die landen eventueel weerhoudt?” •

© 28 januari 2020