4 februari is Wereldkankerdag. Op 4 februari werd ook de initiatiefnota van de hand van Léonie Sazias die vraagt om een DNA-analyse voor iedere kankerpatiënt vrijgegeven. Deze nota is medeondertekend door de Kamerleden Joba van den Berg en Hayke Veldman.

Aanbieding Initiatiefnota  met v.l.n.r. Hayke Veldman, Pauline Evers, Joba van den Berg en Léonie Sazias

“Ik hoop in alle oprechtheid dat kankerpatiënten nu en in de toekomst allemaal een juiste diagnose en behandeling krijgen, waarbij de bijwerkingen geminimaliseerd worden”, zegt Léonie Sazias, Kamerlid van 50PLUS. Samen met de Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD) is op Wereldkankerdag de initiatiefnota Invoering persoonlijk profiel-onderzoek bij kanker aangeboden aan Pauline Evers van de NFK: de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De nota pleit voor een persoonlijke profielanalyse voor iedere patiënt met uitgezaaide kanker, zodat er meer maatwerk in de behandeling komt. Dit voorkomt overbehandeling en negatieve bijwerkingen van medicatie en zorgt ook dat deze niet onnodig wordt toegediend.

Persoonlijke DNA-profieltest

De initiatiefnota vraagt de minister te komen met een plan van aanpak en een taskforce in het leven te roepen die opdracht krijgt te onderzoeken wat er nodig is om voor iedere patiënt met uitgezaaide kanker voorafgaand aan een behandelbeslissing een uitgebreide persoonlijke DNA-profieltest beschikbaar te maken.

De initiatiefnota maakt inzichtelijk dat er nog te weinig zicht is op goed gebruik van geneesmiddelen. Voor de juiste behandelkeuze levert de persoonlijke, unieke DNA-opmaak en het tumorprofiel van een patiënt doorslaggevende informatie op. Naast de hoge prijs op kwaliteit van leven die een patiënt betaalt voor een onvoldoende werkende behandelkeuze zijn ook de maatschappelijke kosten voor onder- en overbehandeling hoog. Uit onderzoek door het Zorginstituut over het jaar 2015 blijkt dat bij elf aandoeningen de kosten van overbehandeling van de zeven kostbaarste geneesmiddelen tegen kanker bijna 300 miljoen euro bedroegen.

Baat het niet, dan schaadt het wel!

“Dat bedrag voor overbehandeling had besteed kunnen worden aan beter passende behandelingen”, vindt Léonie Sazias. “Omdat er in de reguliere zorg nog veel onbekend is over de werking van geneesmiddelen bij patiënten met een bepaald -profiel en type tumor, blijft het nog vaak experimenteren welke behandeling zal aanslaan. Baat het niet, dan schaadt het wel! Door deze situatie staat voor patiënten de toegang tot de juiste behandeling – en tegelijkertijd voor de maatschappij de betaalbaarheid van het zorgstelsel – zwaar onder druk.”

Door onderzoek naar persoonlijke profielen van de Erasmus Universiteit zijn er nu vijf types borstkanker en zeven types prostaatkanker te identificeren. Daardoor kan de behandeling zeer gericht plaats vinden. “Ik hoop dat kankerpatiënten, na de uitvoering van de initiatiefnota, nu en in de toekomst wél een juiste diagnose en behandeling gaan krijgen, waarbij de bijwerkingen geminimaliseerd worden”, aldus Léonie Sazias.

Zorg op maat

“Het maken van een persoonlijk profiel levert een grote bijdrage aan betere zorg op maat voor kankerpatiënten en zorgt er tegelijkertijd voor dat medicijnverspilling wordt tegengegaan”, vindt Joba van den Berg, Kamerlid van CDA.

“Innovatie, nieuwe technieken, bieden extra kansen. De kwaliteit van leven kan enorm verbeteren als patiënten een behandeling krijgen op basis van persoonlijke profielen. Dat voorkomt een hoop ellende”, stelt Kamerlid Hayke Veldman van de VVD.

Léonie Sazias heeft persoonlijk bij haar behandeling veel last gehad van bijwerkingen. “Maar nu blijkt deze te wijten zijn aan een veel te hoge dosering. Als ervaringsdeskundige weet ik waar ik het over heb”, aldus het Tweede Kamerlid van 50PLUS.

© 4 februari 2020