Bewoners van een verpleeghuis dat gaat sluiten moeten beter begeleid worden bij de verhuizing naar een ander tehuis, vindt Léonie Sazias. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg aan minister De Jonge van Volksgezondheid ook of de kwaliteitsnormen in verpleeghuizen in de toekomst kunnen worden behouden.

Rollators in een verzorgingshuis - Foto: Boyd Roos

Twee weken geleden kwam de brancheorganisatie van zorgorganisaties Actiz met het bericht dat nu geldende kwaliteitsnormen in de toekomst niet te handhaven zijn. Zowel financieel als qua personeelsbezetting zijn die niet vol te houden als de vergrijzing toeslaat, aldus Actiz. “Ik wil graag weten wat de minister van deze uitspraak vindt”, zei Kamerlid Léonie Sazias. “Natuurlijk moeten wij een discussie voeren over de toekomst van de ouderenzorg. Maar betekent dat meteen dat we dan maar moeten inleveren op kwaliteit? Het voelt een beetje alsof we de handdoek dan in de ring gooien.”

Woonprojecten

Het hele zorgsysteem verstopt, constateerde Léonie Sazias tijdens het debat in de Tweede Kamer. “RTL berichtte over gezamenlijke woonprojecten die maar niet van de grond komen. Die zouden de druk wegnemen van het verpleeghuis. Het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis is nu te groot. Aan dat gat moet echt iets gedaan worden!” Het Kamerlid van 50PLUS maakte minister De Jonge deelgenoot van een werkbezoek dat ze afgelopen vrijdag aflegde. “Ik was op bezoek bij een paar bewoners van een verpleeghuis uit de documentaireserie Uitgewoond van de VPRO”, vertelt ze. “In die serie werden bewoners van een verpleeghuis dat ging sluiten gevolgd en konden we zien hoe zij de verhuizing ervaarden. Inmiddels zijn ze allemaal verhuisd en één ding viel me op: ze leken allemaal enorm achteruit gegaan te zijn, hun kinderen gaven dat ook aan. We zijn erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek hierover dat de minister ons heeft toegezegd.”

Betere communicatie

“We begrijpen dat een verhuizing soms onvermijdelijk is, maar wat 50PLUS betreft kan het wél op een andere manier. Om een voorbeeld te noemen: tussen het sluiten van het tehuis en de aankondiging dat het ging sluiten zat anderhalf jaar. Personeel vertrok al en bewoners zaten heel lang in onzekerheid en in de onrust. Vriendinnenclubjes werden uit elkaar getrokken en zagen elkaar daarna nooit meer terug. En wat ze allemaal noemden: de communicatie voor de verhuizing en de begeleiding op de dag zelf was erg slecht. 50PLUS is er niet voor om alles dicht te timmeren met regels. Maar is er niet een manier om instellingen die ervaringen hebben met het sluiten van een locatie, kennis en ervaringen te laten delen met instellingen die in de toekomst gaan sluiten?”

Waar blijven de cijfers?

In schriftelijke vragen die 50PLUS heeft gesteld heeft minister De Jonge toegezegd voor het einde van 2019 informatie te geven over het aantal tehuizen dat nog op de rit staat om te gaan sluiten. “Maar ik heb de cijfers nog niet gezien”, tikte Léonie de bewindsman op de vingers. “Kan de minister zeggen waar de cijfers blijven?”

Preventie beter integreren

50PLUS diende begin 2019 een motie in over het beter integreren van preventie in verpleeghuizen. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. In de derde voortgangsrapportage ‘Thuis in het Verpleeghuis’ geeft De Jonge aan dat preventie een onmisbaar onderdeel is van persoonsgerichte zorg. De minister geeft aan dat er via het ondersteuningstraject van ‘Waardigheid en Trots op Locatie’ volop aandacht aan wordt besteed. “Preventie wordt alleen nergens in de voortgangsrapportage expliciet genoemd”, stelt Léonie Sazias vast. “Het kan worden geschaard onder wonen en welzijn, echter wordt bij dit thema aangegeven dat het vaak niet op orde is binnen de verpleeghuiszorg. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat preventie beter geïntegreerd wordt, want ik zie er nu niets over terug. En als ik over preventie spreek, heb ik het ook over de geestelijke activiteit. In hoeverre worden mensen in verpleeghuizen nog geestelijk uitgedaagd?” •

Lees ook: Verplicht verhuizen van hoogbejaarde bewoners

© 12 februari 2020