Tijdens zes regionale bijeenkomsten her en der in het land spreekt Henk Krol met belangstellenden over thema’s als pensioen, zorg, wonen, leeftijdsdiscriminatie en openbaar vervoer. “De twee avonden die we inmiddels gehad hebben waren bijzonder levendig”, vertelt een zichtbaar tevreden Henk Krol. “Het publiek deed echt mee, heel fijn om te zien en mee te maken.”

Zonder u geen 50PLUS-bijeenkomst met Henk Krol

Fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer Henk Krol is niet te stuiten: na een overvolle werkdag in Den Haag stapt hij met een collega-Kamerlid op de trein om het land in te trekken. Hij wil praten met onze achterban. Luisteren naar hun mening, hun problemen en hun gedachten. Om daar voordeel mee te kunnen doen in de Tweede Kamer en om nog meer gevoel te krijgen wat de leden, kiezers en sympathisanten van 50PLUS bezighoudt.

Mooie opkomst

In een eerste ronde door het land worden zes steden aangedaan, van noord naar zuid en van oost naar west. De bijeenkomsten onder het motto Zonder u geen 50PLUS in Amsterdam, Breda en Rotterdam zijn inmiddels achter de rug. Naar onze hoofdstad en de Brabantse Markiezenstad kwamen ruim zestig belangstellenden. “Een mooie opkomst”, vindt Henk Krol. “De twee avonden die we inmiddels gehad hebben waren bijzonder levendig, met veel enthousiasme en applaus, ook altijd leuk. Het publiek deed echt mee, heel fijn om te zien en mee te maken.”

Rust is fijn

Henk Krol opende elke avond op de voor hem kenmerkende spontane manier. Hij benadrukte de mooi opgaande lijn in de peilingen voor 50PLUS. “En vooral de rust in onze partij is heel erg fijn”, knipoogt hij lachend. De aanwezigen knikken beamend.

Wet tegen leeftijdsdiscriminatie

De fractieleider van 50PLUS en tevens lijsttrekker voor de landelijke verkiezingen in 2021 besteedt momenteel veel tijd aan de voorbereiding van de initiatiefwet voor strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie. “Die initiatiefwet stevent af op een meerderheid in de Tweede Kamer”, stelde Henk goedkeurend vast. “Wat belangrijk is: het gaat om discriminatie bij oud én jong!” Op de twee avonden komen ook de drie andere focuspunten van 50PLUS uitgebreid aan de orde: AOW/pensioen, wonen en (ouderen)zorg. “Over zorg sprak ik onlangs uitgebreid met professor Erik Scherder. Hij benadrukte het belang van een gezonde leefstijl en het in beweging blijven van ouderen”, vertelde Henk. “Dus blijf traplopen, lieve mensen!” (Lees verder onder de foto)

Henk Krol deelt 50PLUS-muntjes op waarmee mensen kunnen stemmen op gespreksthema's

50PLUS-muntjes

Léonie Sazias begeleidde Henk in Amsterdam. Zij vroeg aandacht voor haar initiatiefnota die vraagt om een DNA-analyse voor iedere kankerpatiënt. Ook onderwerpen als het zelfbeschikkingsrecht bij voltooid leven en vaccinaties tegen gordelroos en pneumokokken – waar 50PLUS jarenlang om vroeg en die nu beschikbaar komen – kwamen bij Léonie aan de orde. In de pauze kregen alle aanwezigen een zakje met vijftien 50PLUS-muntjes. Die konden zij – na veel serieus wikken en wegen – verdelen over twaalf gespreksonderwerpen, waaronder AOW, pensioen, ouderenzorg, seniorenhuisvesting, leeftijdsdiscriminatie, klimaat, veiligheid in de wijk en Europa. De thema’s die uit deze publiekspoll voortkwamen leverden mooie gesprekken op. 

Indexeren!

Zo ook in Breda, waar Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo aan de zijde van Henk Krol stond. In de Brabantse stad viel vooral ook het enthousiasme onder de lokale 50PLUS-bestuurders op: 50PLUS Zeeland was present met zeven lokale vertegenwoordigers en 50PLUS Brabant met liefst 23. Daarnaast was er een flinke opkomst van ‘gewone’ leden en introducés. Aan hen stelde Henk de vraag hoe de koopkracht voor ouderen hersteld kan worden. “Indexeren”, was het overheersende antwoord uit het publiek, waarop Henk lachend antwoordde: “Dat kan als we vijftien zetels in de Kamer krijgen!”

Levendige discussies

In zowel Amsterdam als Breda werd gesproken over de zorg – het eigen risico van 385 euro moet omlaag, vonden de aanwezigen – en het openbaar vervoer. Er werd levendig gediscussieerd over gratis of tegen een gereduceerd tarief reizen voor ouderen tijdens de daluren. “Uit gesprekken met buschauffeurs maak ik op dat velen van hen het heel fijn zouden vinden als er meer ouderen buiten de spits in de bus zitten”, wist Henk. “Voor de gezelligheid en de sociale controle. Voor de ouderen zelf is het ook fijn: zij kunnen gratis of tegen gereduceerd tarief op bezoek gaan bij familie of vrienden. Dus het helpt tegen eenzaamheid!”

Interessante regiobijeenkomsten

In Breda, Rotterdam en Amsterdam werd zonneklaar: Zonder u geen 50PLUS. De leden en kiezers maken 50PLUS! Er stonden nog drie van deze interessante regiobijeenkomsten gepland. Helaas zijn de meetings in Venlo (11 maart) en Utrecht (19 maart) afgelast vanwege de coronadreiging. Over de bijeenkomst in Assen op 6 april wordt later een beslissing genomen.

Op de pagina Zonder u geen 50PLUS staat steeds de meest actuele informatie: klik hier.

© 13 februari 2020