Het aantal zorgmedewerkers neemt nog steeds niet voldoende toe. Er moet de komende jaren meer personeel bijkomen om de zorgvraag aan te kunnen.

Zorgen om geld

Nog steeds stromen veel mensen in de zorg uit, om meerdere redenen. Twee grote oorzaken zijn de vele administratieve lasten en te weinig doorgroeimogelijkheden. De administratieve lasten kunnen vaak een stuk minder. 50PLUS vindt het belangrijk dat de zorgmedewerkers weer meer kunnen zorgen voor de mensen en niet voor een groot deel van hun tijd bezig zijn met administratieve werkzaamheden. Ook moeten de zorgmedewerkers meer doorgroeimogelijkheden aangeboden krijgen.

Nieuw personeel

Naast het behouden van de huidige zorgmedewerkers is het belangrijk dat er de komende jaren zorgmedewerkers bijkomen. Uit onderzoeken blijkt dat veel stagiairs worden gebruikt als volledige kracht. Dit zorgt ervoor dat er teveel druk komt op deze stagiairs, waardoor er een grotere kans bestaat dat ze vroegtijdig stoppen met de opleiding. “Een student hoort geen handelingen te doen waar de student nog niet voor gekwalificeerd is”, zei Kamerlid Léonie Sazias tijdens het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. “Een stagiair is een stagiair en geen vaste medewerker.”
 

Inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat Arbeidsmarktbeleid in de zorg met minister De Jonge (VWS):

“Tijdens het debat over de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg heb ik het al kort aangestipt: het aantal zorgmedewerkers dat uitstroomt daalt maar summier. Mijn vraag aan de bewindspersonen is: als de uitstroom zo weinig blijft afnemen, halen we dan de gestelde doelen? Zijn de maatregelen om uitstroom tegen te gaan die zijn opgenomen in het actieprogramma genoeg? Want daar lijkt het niet op. De instroom lijkt goed op gang te komen. Moeten we niet concluderen dat de maatregelen uit het actieprogramma voor het behoud van personeel onvoldoende zijn? 

Tijdens de vorige commissievergadering over de arbeidsmarktbeleid in de zorg vroeg ik de minister of hij het aantal gebruikers van SectorplanPlus kon uitsplitsen in leeftijdscategorieën. De cijfers laten zien dat zorgmedewerkers boven de 45 jaar aanzienlijk minder gebruikmaken van de opleidingstrajecten. Kan de minister aangeven hoe dit komt? Willen minder mensen van boven de 45 een opleiding doen of wordt een opleiding hun minder vaak aangeboden?

De vorige keer vroeg ik de minister ook of hij de cijfers over de uitstroom kon splitsen in leeftijdscategorieën. In de monitor staat dat bij de uitstroom bij jongeren ook de bijbaantjes/ tijdelijke vakantiebanen worden meegeteld. Hoe groot is de uitstroom als die niet worden meegeteld? Na de uitstroom onder jongeren Iigt de hoogste uitstroom bij ouderen. En wat ook opvalt als je naar de uitstroom per sector kijkt: Bij sociaal werk Iigt die veel hoger dan bij andere sectoren. Kan de minister die cijfers duiden? Wat is de oorzaak?

Uit de praktijk krijgen we veel negatieve signalen over de inzet van stagiaires. Zij melden dat ze handelingen moeten verrichten waarvoor ze nog niet gekwalificeerd zijn. Het kan niet anders dat dit tot onveilige situaties leidt. En het zet een enorme druk op de stagiaires. En meer dan de helft van die stagiaires overweegt na een vervelende situatie te stoppen met de opleiding. Voorzitter, welke maatregelen hebben de bewindspersonen voor ogen om dit tegen te gaan?

Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van zorgmedewerkers goed is. Eerlijk gezegd verbaas ik mij daarover. Het strookt niet met de verhalen die ik uit de praktijk hoor. Hoe kan het ziekteverzuim zo hoog zijn en waarom worden zoveel mensen ZZP'er als ze zo tevreden zijn over het werk? Hoe worden die onderzoeken uitgevoerd? Voelen medewerkers zich vrij om ook negatieve punten te benoemen? Of zijn ze bang dat het niet anoniem is?”

© 13 februari 2020