Er zijn inmiddels talloze ‘incidenten’ met betrekking tot de zorgvuldigheid van de administratie van pensioenfondsen. Minister Koolmees is daar veel te laconiek over. Maar 50PLUS bijt door, want ‘mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben!’

Loep

Afgelopen zomer kreeg Kamerlid Corrie van Brenk – woordvoerder Pensioenen van 50PLUS – samen met enkele collega’s van 50PLUS een uitgebreide presentatie van de heer Manus van Oosterom over de fouten in de administratie bij pensioenfondsen. “Na deze presentatie bleven wij achter met een gevoel dat het té erg leek om waar te zijn”, vertelt Corrie. “Gelukkig noemde de heer Van Oosterom ook allerlei namen, cases en instanties die hier al goed over geïnformeerd zijn. Televisieprogramma’s als Max Ombudsman, Nieuwsuur en Radar hebben in het recente verleden al veel aandacht geschonken aan deze pijnlijke problematiek. Sinds de presentatie van de heer Van Oosterom hebben wij zélf alle leads verder onderzocht en wij komen met hen tot de conclusie dat ‘something is rotten in the state of The Netherlands’.” 

Corrie van Brenk somt op: “Van rammelende IT-systemen en onzorgvuldige aanlevering van basisregistraties tot en met chaos bij fusies en overdrachten van dossiers. Minister Koolmees maakt zich te weinig zorgen. In zijn brief stelt hij het volgende: ‘Ik heb geen goed zicht gekregen in de mate waarin risico’s en fouten in de pensioenadministratie zich structureel voordoen of dat het steeds incidenten betreft’. Met alle informatie die wij inmiddels tot onze beschikking hebben moet ik concluderen dat de kans dat de problemen structureel zijn groter is dan de kans dat het slechts incidenten betreft.”

Eigen onderzoek

Minister Koolmees erkent wel dat er fouten gemaakt worden. Hij zegt dat zijn inzet erop gericht is de processen zo te verbeteren dat het aantal ‘incidenten’ afneemt. Maar als we in de analyse de fout maken om uit te gaan van incidenten, dan is de oplossing naar alle waarschijnlijkheid ‘too little’ en ‘too late’. Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben!”

50PLUS start een eigen onderzoek onder leiding van zijn Wetenschappelijk Instituut. Bij dit onderzoek laten wij ons bijstaan door het onafhankelijke consultancybureau Westerbrink, met onder andere prof. mr. dr. Hans van Meerten, hoogleraar Internationaal Pensioenrecht, en actuaris drs. H.D. Panneman. “Als hieruit blijkt dat het niet slechts om incidenten gaat, zoals minister Koolmees suggereert, dan is de vervolgeis van 50PLUS dat de minister zeer grondig en grootschalig onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van de administratie van pensioenfondsen. Deelnemers of gepensioneerden met interesse in ons onderzoek of als u wilt meedoen, dan verwijs ik u graag naar onze website.”

Door grove fouten van pensioenfondsen kunnen deelnemers geld waar ze recht op hebben mislopen. 50PLUS gaat een aantal pensioendossiers steekproefsgewijs grondig laten onderzoeken op administratieve ongeregeldheden. Als daar veel fouten in zitten, is dat reden voor een grootschaliger onderzoek. Heeft u een vermoeden dat uw pensioenfonds administratieve fouten heeft gemaakt, dan kunt u daarvan melding maken via een speciaal formulier.

KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

Via onze website (klik hier) en onze digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het vervolg. Abonneer u hier op de gratis digitale nieuwsbrief van 50PLUS.

 

Verdere inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij de commissievergadering Pensioenen met minister Koolmees (SZW):

“De evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling komt wel wat vroeg. De wet is pas recent ingegaan en innovaties zullen waarschijnlijk nog niet volledig tot stand zijn gekomen. Daarnaast is in de evaluatie nog geen aandacht voor de uitvoeringskosten. Ik merk dat het voor veel mensen lastig is om een keuze te maken. Individuele begeleiding is dan nodig. De FNV ziet echter hierdoor een nieuw verdienmodel ontstaan voor financieel adviseurs. Ziet de minister dat ook en wat vindt hij daarvan? Klopt het dat dit er in de praktijk toe leidt dat steeds meer werknemers een WVP-regeling krijgen? Of krijgen opgedrongen, terwijl zij ook bij een pensioenfonds terecht kunnen?

Dank voor de brief met de stand van zaken over het Pensioenakkoord. Ik hoor en lees niets over het meenemen van verwacht rendement, een stukje inhaalindexatie, terwijl dit wel rond zoemt. Zijn het geruchten of wordt er nu toch over gesproken? Behalve over de rekenrente natuurlijk, want het gelijk van 50PLUS zou natuurlijk te veel gezichtsverlies opleveren. Complimenten voor de analyse van de SP op hun website. Onder de titel ‘Het pensioenakkoord nader beschouwd. Vier onvoldoendes’ vat de stand van zaken wat mij betreft goed samen, maar dat gras zal ik de heer Van Kent verder zelf laten maaien. Maar nog wel iets anders. Het proces rondom het zogenaamde pensioenakkoord is weerbarstig en kan zomaar jaren voortslepen. FNV en KBO-PCOB hebben in dat verband al eerder een tussenoplossing voorgesteld om het vertrouwen in het stelsel te behouden gedurende het proces. Pensioenfondsen die over willen naar een nieuw contract zouden daarbij de ruimte moeten krijgen om te indexeren. Ik neem aan volgens de beoogde systematiek. Wat vindt de minister van dat voorstel?

Over de koopkracht van gepensioneerden: in tegenstelling tot veel werkenden zijn gepensioneerden juist weer teleurgesteld in januari. Ik wil weten waarom het wél lukt om de werkenden meteen te laten profiteren van lastenmaatregelen terwijl gepensioneerden misschien nog wel een jaar tegen koopkrachtverlies aankijken tot de definitieve aanslag? Is dit ook wéér een gevolg van ons onbegrijpelijke en bijna onuitvoerbare belastingstelsel? Het is al bijna niks. De plusjes voor gepensioneerden zijn te verwaarlozen vergeleken met werkenden, en dan moeten ze er ook nog een jaar op wachten. Dat kan toch niet? Gaat de minister hier nog actie op ondernemen? Het is een pensioenonderwerp, want het raakt gepensioneerden op een andere manier dan niet gepensioneerden.
 
Tot slot: onze voormalige rijksgenoten. Het is 50PLUS altijd een doorn in het oog geweest dat er voor hen geen fatsoenlijke AOW is. Zelfs nu lijkt daar weer geen Kamermeerderheid voor te zijn. Ik begrijp de boosheid van alle mensen die met dit onrecht te maken hebben. Wat kan de minister in deze doen?”

© 19 februari 2020