De Telegraaf

Het is goed dat de rekenrente ter discussie staat. 50PLUS toont al haar hele bestaan aan dat huidige en toekomstige gepensioneerden door de huidige rekenrente reeds elf jaar hun indexatie hebben gemist. Daardoor gingen gepensioneerden er 20 procent in koopkracht op achteruit en verloren werkenden 20 procent in de opbouw van hun pensioenaanspraken.

Het wordt nu zaak om ervoor te zorgen dat het geweldige Nederlandse pensioenstelsel niet om zeep wordt geholpen en alle zekerheid verdampt. 50PLUS blijft knokken voor een rekenmethode waarin het werkelijk gemaakte rendement stevig meetelt.

Van uitstel van kortingen moet afstel komen.

De gemiste indexatie moet worden ingehaald.

Martin van Rooijen
Fractievoorzitter 50PLUS Eerste Kamer

Henk Krol
Fractievoorzitter 50PLUS Tweede Kamer

De Telegraaf

© 26 februari 2020