50PLUS vindt dat ook AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis financieel moeten worden ondersteund door de overheid.

Corrie van Brenk

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) opgezet voor ondernemers die in de knel komen door de crisis rond het coronavirus. Deze ondernemers krijgen een financiële ondersteuning. De regeling geldt voor zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Er zijn echter ook zelfstandig ondernemers die pensioengerechtigd zijn. Als zij een jongere partner hebben die níet pensioengerechtigd is, kunnen zij in financiële nood komen door de huidige crisis. Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS stelde hierover schriftelijke vragen aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 50PLUS wil ook financiële ondersteuning van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. “Waar kunnen zij terecht voor steun als zij onder het sociaal minimum terecht komen?”, vraagt Corrie van Brenk. “Ook zij hebben recht op ondersteuning!”

Lening voor bedrijfskapitaal
50PLUS vindt dat economische activiteit van pensioengerechtigde zelfstandig ondernemers beschermd moet worden tegen de gevolgen van de coronacrisis door ook hen in de gelegenheid te stellen onder de voorwaarden van de Tozo-regeling een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tot een maximum van 10.517 euro. Kamerlid Van Brenk legde dat vandaag voor aan minister Koolmees. 

Onderscheid op leeftijd
In vragen aan minister Koolmees vraagt Corrie van Brenk (foto) zich af waarom de Tozo-regeling niet geldt na de pensioengerechtigde leeftijd. “Is dit onderscheid op grond van leeftijd gerechtvaardigd en geoorloofd?”, wil het Kamerlid van 50PLUS weten. “Kunnen gevestigde zelfstandig ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben niet óók in de knel komen door de coronacrisis, waarbij hun inkomen onder het sociaal minimum raakt?”

Motie
50PLUS wil tevens weten of de overheid nog andere mogelijkheden aan pensioengerechtigde zelfstandig ondernemers biedt om hun ondernemerschap te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo zette de wensen van 50PLUS kracht bij door een motie in te dienen waarin de regering verzocht wordt om AOW-gerechtigden niet per definitie uit te sluiten van de noodmaatregelen voor ondernemers!

© 25 maart 2020