50PLUS is blij met en trots op de mensen in het openbaar vervoer, zij zijn immers een van de groepen die Nederland draaiende houden! Maar welke maatregelen worden genomen ter bevordering van de hygiëne, in OV én taxi? Ter bescherming van passagiers én bestuurders.

Taxi's in Amsterdam - Foto: AJEL (Pixabay)

In de huidige crisis is het gebruik van openbaar vervoer sterk verminderd. De dienstregeling blijft in stand voor al die mensen die Nederland op dit moment draaiende houden, waaronder natuurlijk het personeel van het OV zelf! Maar de vraag die bij 50PLUS rijst is: wat zijn de gevolgen voor deze bedrijven nu zij ook minder inkomsten hebben?

Hygiëne in OV en taxi
In het schriftelijk overleg Openbaar Vervoer en Taxi – vanwege de coronadreiging ter vervanging van commissievergaderingen in de Tweede Kamer – vraagt 50PLUS om een toekomstreflectie op het openbaar vervoer; deze periode kan immers ook gebruikt worden voor bezinning. Kamerlid Corrie van Brenk wil weten welke maatregelen genomen worde ter bevordering van de hygiëne, in OV én taxi en wat de gevolgen zijn voor abonnementen, zoals de keuzedagen van 60-plussers. Daarnaast informeert het Kamerlid van 50PLUS naar de follow-up van maatregelen rondom sociale veiligheid in het OV

Toiletten in de trein
50PLUS stelt ook de moeizame gang van zaken rondom de aanbesteding wat betreft toiletten in de trein aan de kaak. “Hoe kan het toch zo zijn dat provincies in de aanbestedingen nog steeds genoegen nemen met het ontbreken van toiletten in de trein? Ondanks het advies van het College van de Rechten van de Mens, ondanks het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap. De provincie Gelderland gaat hier niet in mee. Arriva stelt dat dit veel te duur is en wacht op de nieuwe lichting. Dat is onacceptabel”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk in haar schriftelijke vergaderinbreng.

De inbreng van 50PLUS bij het schriftelijk overleg Openbaar Vervoer en Taxi:

“De coronacrisis heeft ook het Openbaar Vervoer enorm veranderd. Zoveel mogelijk mensen werken thuis, waardoor er qua treinverkeer alleen al zo’n 85 procent minder reizigers zijn. Het is de bedoeling dat er nu alleen functioneel gereisd wordt, door mensen die met hun werk Nederland draaiende houden. Eenzelfde beeld bestaat er voor busmaatschappijen, en andere vormen van openbaar vervoer.

Hierdoor rijzen bij ons de volgende vragen. Hoe is nu de positie van de vervoerbedrijven? Door de huidige situatie zijn er natuurlijk fors minder inkomsten. De bijdrage van de abonnementhouders komt wel binnen, maar losse kaartjes worden vast niet meer verkocht. Hoe is de liquiditeitspositie van het OV in Nederland? Staat de overheid garant voor deze bedrijven, of ondersteunt zij hen als dat nodig mocht zijn? En hoe ziet de minister het openbaar vervoer na deze crisis? Is dat niet dé kans om zaken aan te pakken? Wat betreft de bereikbaarheid van kleine kernen, marktwerking, toegang tot en gebruik van het openbaar vervoer? Graag een toekomstreflectie van de minister.

Een aantal vragen specifiek over het reizen met de trein. Wat gebeurt er met de keuzedagen van 60-plussers? Gebruikt ProRail deze tijd voor extra (naar voren gehaald) onderhoud aan het spoor, nu de dienstregeling en het aantal reizigers (tijdelijk) is uitgedund? Welke gevolgen heeft deze crisis voor abonnementhouders?

Nog enkele andere zaken. Het heeft een tijdje geduurd, maar inmiddels hebben we van de minister vernomen dat het convenant sociale veiligheid in het openbaar vervoer eindelijk is opgesteld en binnenkort wordt ondertekend. Het zat voor eind 2019 in de planning, dus fijn dat dit nu eindelijk rond is. Kan de minister nog aangeven waar de vertraging zat? En of er nog verdere vertraging optreedt vanwege de huidige coronacrisis?

Voor het overige is 50PLUS blij met de inzet van alle betrokken partijen bij het verbeteren van niet alleen de objectieve, maar ook subjectieve veiligheid van het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat mensen veilig zijn én zich veilig voelen in het openbaar vervoer. Maar wat is de concrete follow-up?

Hoe kan het toch zo zijn dat provincies in de aanbestedingen nog steeds genoegen nemen met het ontbreken van toiletten in de trein? Ondanks het advies van het College van de Rechten van de Mens, ondanks het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, dat reeds enkele jaren geleden is aangenomen, en ook door Nederland is geratificeerd. De provincie Gelderland gaat hier niet in mee. Arriva stelt dat dit veel te duur is en wacht op de nieuwe lichting. Omdat ombouwen niet zou kunnen of heel lang zou duren. Maar het huidige materieel is pas over een jaar of twintig afgeschreven. Dat is niet acceptabel. Wat vindt de minister ervan en wat doet zij eraan?

Welke extra maatregelen ter bevordering van de hygiëne worden er deze dagen genomen in het openbaar vervoer, en in taxi’s? Voor zowel het personeel, de taxichauffeurs als de reizigers?

Deze crisis is wellicht de uitgelezen kans om zaken anders, beter te gaan doen, zodra een en ander weer is opgestart. Welke kansen ziet de minister hiervoor?

Tot slot een punt over de tramschutter. Ten tijde van de aanslag gingen niet alle deuren open, dus mensen zaten als ratten in de val. Hoe zit het met het zicht van de bestuurder: kan die de hele tram overzien bij een incident? Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Welke acties nemen vervoersbedrijven naar aanleiding van deze vreselijke gebeurtenis? Is het nodig of mogelijk een bepaalde noodvoorziening voor dit soort situaties te creëren, waardoor mensen in elk geval uit de tram kunnen? Of is er iets anders denkbaar?”

© 8 april 2020