Tijdens de coronacrisis is fysieke aanwezigheid van volksvertegenwoordigers bij vergaderingen van provincies en gemeenten vaak niet mogelijk. Daarom is het parlement met overgrote meerderheid akkoord gegaan met het tijdelijk digitaal mogen vergaderen en stemmen. In zowel de Tweede Kamer als de senaat steunde 50PLUS deze spoedwet.

Digitaal met computer en smartphone - Foto: Elcholito (Pixabay)

Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de spoedwet die het voor gemeenteraden en provinciebesturen mogelijk maakt digitaal te vergaderen en te stemmen tijdens de coronacrisis. In de Tweede Kamer werd de spoedwet unaniem aangenomen, in de Eerste Kamer stemde alleen Partij voor de Dieren tegen. 50PLUS stemde in beide Kamers vóór het digitaal kunnen stemmen gedurende de coronacrisis.

Praktische problemen
Door de coronacrisis worden provincies, gemeenten en waterschappen geconfronteerd met diverse praktische problemen bij vergaderingen en stemmingen. Er kunnen te veel volksvertegenwoordigers afwezig zijn, omdat ze tot een risicogroep behoren. En de zalen zijn vaak te klein om iedereen een plaatsje te geven, omdat er voldoende afstand tot elkaar moet zijn. Om die reden kwam het kabinet met een spoedwet die digitaal vergaderen en stemmen tijdelijk mogelijk moet maken.

‘Soms kan het niet anders’
De voltallige Tweede Kamer en ook nagenoeg de complete Eerste Kamer gingen akkoord met deze spoedwet. In de senaat werd afgelopen week een debat gehouden over de tijdelijke oplossing. Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de spoedwet een wens is van gemeenten en provincies. “Natuurlijk heeft fysiek bijeenkomen ieders voorkeur, maar soms kan het niet anders”, aldus de bewindsman.

© 12 april 2020