Het kabinet en de Tweede Kamer moeten vooruitkijken: na de coronacrisis zal er een 1,5 meter-economie ontstaan. “Er moet duidelijkheid komen wat de overheid daarvoor kan en gaat doen”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

De mensen in de zorg maken nu tijdens deze onzekere coronacrisis veel extra uren. Ze krijgen meer salaris, maar moeten straks ook teveel ontvangen toeslagen terugbetalen. Corrie van Brenk kreeg de toezegging van de VVD dat mensen uit de zorg niet straks de rekening krijgen voor hun harde werken. (zie video)

Samenleving zal er anders uitzien
“Alles draait op dit moment om onze gezondheid, de gezondheidszorg en behoud van bedrijvigheid en inkomenszekerheid van mensen”, constateert Kamerlid Corrie van Brenk bij haar inbreng over het noodpakket voor banen en economie. “Maar noodsteun zal niet voldoende zijn. De samenleving zal er na de coronacrisis anders uitzien. Inventieve ondernemers spelen daar nu al op in. Dat moeten wij hier ook doen. Een blik vooruit op de 1,5 meter-economie is nodig, en duidelijkheid over wat de overheid daarvoor kan en gaat doen.”

Economie stutten
50PLUS vindt dat het kabinet de mega-herschikking van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moet begeleiden. “Door te investeren in arbeidsbemiddeling, noodzakelijke omscholing, snelle inwerktrajecten, werkend leren, en zijinstroom-mogelijkheden”, stelt het Kamerlid van 50PLUS. “De overheid kan en moet de economie gaan stutten: denk aan broodnodige banen in de zorg, bij Defensie en politie. Mensen schreeuwen erom. De overheid moet nú investeren, geplande en noodzakelijke infraprojecten naar voren halen, en vooral: ruim baan geven aan de kwakkelende woningbouw! En weg met die verhuurderheffing: woningbouw moet weer de motor gaan worden van de economie! Mensen schreeuwen om die woningen. Wij vragen de bewindslieden – en het gehele kabinet – om een visie, een aanpak.”

Vragen van 50PLUS aan de minister inzake de noodmaatregelen voor werk en inkomen:

• Wat is het actuele beeld van het gebruik van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en het noodloket?

• Kunnen UWV en gemeenten deze regelingen aan? Is gewaarborgd dat gemeenten de TOZO-regeling op gelijke wijze uitvoeren?

• 50PLUS vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers die door schade aan hun onderneming onder het bestaansminimum komen geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO). Waarom voor AOW-gerechtigden geen bescherming als zij forse schade hebben? Waarom worden zij uitgesloten van een lening tegen 2%? Is het verlenen van AIO voldoende en wordt deze net zo snel uitgekeerd? Is dat voldoende als de huur van je bedrijfspand 1500 euro kost, de verzekering doorloopt en je voorraad moet afschrijven? Deze regering hoort zich ver te houden van leeftijdsdiscriminatie. Als zij kunnen aantonen dat zij onder het sociaal minimum komen, dan zou de gemeente toch maatwerk moeten bieden?

• Kan de vermogenstoets voor de bijstand de komende jaren flink verruimd worden? (5500 euro, dat is voor een zzp-gezin met koophuis niets).

• Waarom laat het kabinet door het gebruikte urencriterium circa 20% van de zelfstandigen buiten de TOZO vallen?

• Het kabinet zegt enerzijds niet de garantie te bieden dat alle zwaar getroffen zelfstandig ondernemers steun krijgen. Het kabinet zegt anderzijds zoveel mogelijk faillissementen te willen voorkomen, en er ‘alles aan te doen’ om bedrijven en banen overeind te houden. Graag een opheldering van deze volstrekt tegenstrijdige uitspraken!

• Wat gaat u extra doen voor de mensen van de participatiebanen, blijven zij allemaal aan het werk?

• Kan de WW-duur voor iedereen tijdelijk bevroren worden, en niet doorlopen tijdens de crisis, omdat banen vinden nu buitengewoon moeilijk is?

• Wat kan de minister betekenen voor de sectoren die juist in deze maanden een groot deel van hun inkomen binnen halen. Als je kijkt naar voorliggende maanden is dat niet representatief? Kunnen zijn straks rekenen op een nabetaling?

Corrie van Brenk stelde ook nog twee vragen vanuit de Pensioenfederatie:

• Kunnen de wettelijke betalingstermijnen verlengd worden zonder dat er een boete volgt van De Nederlandsche Bank?

• Mag het pensioenfonds bij UWV pensioenpremie aanvragen na een faillissement in plaats van de werknemer, in deze uitzonderlijke tijd?

• Is het kabinet bereid de vele duizenden ‘onzekere werkers’ die toch buiten de NOW gaan vallen langs andere weg steun te bieden?

• Wij vragen ook de toezegging dat de sollicitatieplicht in redelijkheid wordt aangepast aan de omstandigheden van de coronacrisis.

• De eis voor het noodloket dat het bedrijf buiten de eigen woning is gevestigd (TOGS) kan voor bedrijven aan huis leiden tot onrechtvaardige verschillen. Is hier maatwerk mogelijk?

“Er liggen natuurlijk kansen voor sectoren die we nu en straks keihard nodig hebben. Laten we nú al nadenken en vooruitkijken hoe we de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Dat lijkt naast het bieden van inkomenszekerheid voor grote groepen mensen de belangrijkste uitdaging voor dit kabinet”, aldus 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk.

© 14 april 2020