Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo50PLUS beschouwt de Tweede Incidentele Supplementaire Begroting als een noodzakelijke stap om banen en welvaart te beschermen tegen de scherpste randjes van de gevolgen van de coronacrisis. 50PLUS steunt daarom deze wet.

“De tweede supplementaire begroting ligt alweer voor”, zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (foto) in een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer tegen staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. “Hoeveel zullen er nog volgen? 50PLUS beschouwt deze wet als een noodzakelijke stap om banen en welvaart te beschermen tegen de scherpste randjes van de gevolgen van deze verschrikkelijke crisis. Wij hebben feitelijke vragen gesteld en daarop hebben wij naar tevredenheid antwoord gekregen. Geen enkel wetsvoorstel is perfect, maar 50PLUS zal deze wet wel steunen.”

Harde voorwaarden
Het stelt 50PLUS gerust te lezen dat het kabinet scherp is op misbruik van deze wet door middel van de kredietvoorwaarden. “Daar worden harde voorwaarden gesteld en dat moet ook”, beaamt Gerrit Jan van Otterloo. “De coördinatie van leverancierskrediet op Europees niveau kan naar mijn inschatting nog wel leiden tot mismatches – of dubbelingen – bij de grensoverschrijdende transacties waar het hier over gaat. Alle landen ontwerpen hun eigen regeling en voeren het geheel zelf uit. Ik kan niet hard concluderen dat dit problemen zal opleveren, maar het zou niet de eerste keer zijn als dat wel gebeurt. Kan de staatssecretaris aangeven dat de lijnen tussen de hoofdsteden kort zijn, als mismatches zich voordoen en dat er met elkaar wordt afgestemd om te voorkomen dat bedrijven er in slagen om ‘van twee walletjes te eten’? Leg af en toe de lijsten even naast elkaar, zou mijn advies zijn.” 

Geen spilzieke rakkers
“Verder hebben wij nog geen antwoorden gekregen op onze schriftelijke vragen en die van mevrouw Leijten over monetaire financiering”, ging het Kamerlid van 50PLUS verder. “De batterij met deskundigen die daarvoor pleit neemt dagelijks toe. Na Hoogduin ook Buiter, Bert de Vries en gisteren Wim Boonstra. Dat zijn geen spilzieke rakkers met knotsgekke ideeën. Hun alternatieve oplossingen voor de grote vragen waar wij voor staan, verdienen meer aandacht. Zowel van de politiek en de media als vanuit de samenleving. Ik heb zojuist begrepen dat de antwoorden morgen komen. Daar zie ik naar uit!”

Vragen en antwoorden
50PLUS stelde aan het kabinet nog diverse vragen, onder meer over de EU-lidstaten die een vergelijkbare regeling voor herverzekering leverancierskrediet of exportkredieten hebben, over de toegankelijkheid van de crisismaatregelen en over de mogelijkheid van een exportkredietverzekering voor iemand die een eenmanszaak heeft en de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt. Deze en andere vragen en de antwoorden van het kabinet kunt u hier lezen: klik hier.

© 15 april 2020