Mantelzorgers moeten in bepaalde situaties ook beschermende middelen krijgen en er moet onderzoek gedaan worden naar waarom in het ene verpleeghuis meer coronapatiënten zijn dan in het andere.

Corona treft ouderen extra hard - Beeld: Geralt (Pixabay)

Vier belangrijke voorstellen van 50PLUS zijn tijdens het debat over de ontwikkelingen in de coronacrisis met de volledige steun van de Tweede Kamer aangenomen.

Henk Krol merkt op dat er sinds 13 april 2020 een nieuw verdeelmodel voor beschermende middelen is doorgevoerd en stelt vast dat ook mantelzorgers in bepaalde situaties beschermende middelen nodig hebben om hun werk veilig te doen. Het verzoek aan de regering aandacht te geven aan de positie van mantelzorgers in het verdeelmodel voor beschermende middelen, werd door de complete Kamer omarmd.

Onderzoek in verpleeghuizen
De fractieleider van 50PLUS constateerde ook dat het aantal coronapatiënten per verpleeghuis erg wisselend is. Hij verzocht daarom het kabinet te onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft opgeleverd wat betreft het aantal coronapatiënten. Henk vroeg de regering de resultaten van dit onderzoek in te zetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook dit voorstel van 50PLUS werd door de volledige Tweede Kamer gesteund.

AOW-gerechtigde ondernemers
Corrie van Brenk stelde vast dat de regering noodmaatregelen neemt en alles wil doen wat nodig is om schade aan de economie en inkomensverlies door de coronacrisis te beperken. Maar, zo merkte het Kamerlid van 50PLUS op, ook AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen door de coronacrisis grote schade lijden aan hun onderneming. Zij kunnen daardoor onder het bestaansminimum raken. Het Kamerlid verzocht de regering relevante coronanoodmaatregelen zo in te richten dat ook de schade aan ondernemingen van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers beperkt kan worden. Ook dit voorstel van 50PLUS werd door de gehele Tweede Kamer gesteund.
 
Passende oplossing
Kamerlid Corrie van Brenk gaf ook aan dat de coronamaatregelen bedoeld zijn om bedrijvigheid, werk en inkomen van mensen zo veel mogelijk te beschermen. Maar de coronanoodmaatregelen bereiken sommige groepen ondernemers en werkgevers in individuele gevallen minder. Zij verzocht daarom de regering zich in te spannen om voor zo veel mogelijk (zelfstandig) ondernemers en werknemers een passende en uitvoerbare oplossing te bieden. Wederom steunde de voltallige Tweede Kamer dit voorstel van 50PLUS.

© 17 april 2020