50PLUSWaar hebben we het over?

In tijden dat de coronapandemie ons allen in de greep houdt, de samenleving bijna lam legt en vooral de ouderen in het vizier heeft, zou je vermoeden dat alle aandacht van 50PLUS daarop is gericht. Gelukkig doet onze partijleider Henk Krol zijn uiterste best om voor onze belangen te vechten in en buiten ‘Den Haag’. Onvermoeibaar is hij bijna dagelijks te zien op televisie, te horen op de radio en te volgen op Twitter en boekt hij opmerkelijke successen in de Tweede Kamer. Maar de huidige crisis in Nederland ten spijt zijn er leden, waaronder fractieleden, die problemen hebben met de manier waarop onze partijvoorzitter Geert Dales én de rest van het hoofdbestuur (dus óók Robert Gielisse en Bert Kannegieter) de partij willen omvormen tot een professionele organisatie en leiden naar een middelgrote volkspartij die écht wat kan bereiken voor haar achterban. Eerstgenoemde groep leden heeft nu het vertrouwen in Geert Dales opgezegd en wil dat hij vertrekt. Wat gebeurt er allemaal?

De aanleiding

Iedereen weet dat over minder dan een jaar de Tweede Kamerverkiezingen zijn en dat onze partij er goed voor staat in de peilingen. Dus zijn er baantjes te verdelen. So far, so good. Tot het moment dat het hoofdbestuur besloot dat een fysieke Algemene Ledenvergadering wegens het coronagevaar voor onze leden niet kon doorgaan en dat de voorzitters van de partijprogramma- en de kandidatencommissie dus langs elektronische weg moesten worden gekozen (of per post voor degenen die niet per mail kunnen of willen stemmen). Een ledenraadpleging over de vraag of dit zou moeten kunnen leverde meer dan 95 procent steun op voor het plan van het hoofdbestuur. Bovendien had enige tijd geleden onze partijleider in de krant gesuggereerd dat Geert Dales een goede kandidaat voor de Tweede Kamer zou zijn. Nu heeft ieder lid dat langer dan één jaar lid is het recht zich te kandideren. Dus ook onze partijvoorzitter, wiens termijn (en dat van de andere HB-leden) in mei 2021 afloopt.

De procedure

Onze partijvoorzitter heeft net als elk ander lid recht op zijn privacy. Hij ging dus terecht niet in op ‘eisen’ van sommige afdelingsvoorzitters die op persoonlijke titel van Geert Dales verlangden dat hij direct kenbaar maakte of hij kandidaat was of niet, en zo ja, dat hij dan direct moest aftreden. Nu hoeft de voorzitter of enig ander HB-lid voor zover hij kandidaat is voor een Tweede Kamerzetel volgens onze partijregels niet af te treden, wel is het uiteraard zo dat hij zich vanaf dat moment niet meer met de selectie- en voordrachtprocedure bezighoudt. Inmiddels heeft Geert Dales laten weten kandidaat te zijn. De (wnd.) algemeen secretaris Robert Gielisse, die naar eigen zeggen géén kandidaat is, heeft vanaf het begin af aan de regie inzake de kandidaatstelling strak in handen. Zodra de voorzitter van de kandidatencommissie gekozen zal zijn (de manier waarop is thans onderwerp van het kort geding), zal de secretaris de kandidatenlijst met de voorzitter en de leden van de selectiecommissie delen. We hopen dat dit binnen afzienbare tijd kan geschieden. Vanaf dat moment is het vervolg aan de selectiecommissie, die uiteindelijk aan het hoofdbestuur een advies uitbrengt op grond waarvan deze een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering doet.

Op weg naar een oplossing

Inmiddels is de discussie hoog opgelopen en richten de pijlen zich op de persoon van voorzitter Geert Dales. Dat is niet terecht, omdat de twee andere hoofdbestuursleden pal achter hun voorzitter staan. Leden van de facties, een aanzienlijk aantal provinciale voorzitters en sommige Statenleden hebben het vertrouwen in de partijvoorzitter opgezegd. Maar het opzeggen van vertrouwen om de voorzitter/het hoofdbestuur weg te sturen is niet aan hen, maar aan de leden. Zo werkt dat in een vereniging. In eerste instantie waren de opposanten uit de fractie het eens met het idee van een bijzondere ledenraadpleging. Prima. Maar kort daarna verwezen ze dit honderd procent democratisch instrument weer naar de prullenmand door zonder de leden te raadplegen (…) het vertrek van de partijvoorzitter te eisen.

Snapt u het nog?

Samen met partijleider Henk Krol wordt nu gezocht naar een oplossing om de eenheid te herstellen. Dat zoiets niet altijd even makkelijk gaat, blijkt uit een tsunami van berichten die met name via sociale media in de openbaarheid worden gebracht. De partijleiding vindt dat dat leidt tot polarisatie en dat je in een gesprek een oplossing moet vinden: direct contact werkt altijd beter.

Tot slot

De partijleiding blijft erin geloven dat alle betrokkenen uiteindelijk het partijbelang zullen laten voorgaan en zich zullen realiseren dat onze leden weinig begrip kunnen opbrengen voor dit gedoe. Zij willen aandacht voor de strijd tegen corona, dat onze pensioenen worden beschermd, dat de zorg ook voor ouderen op peil blijft en dat er niet geloot mag worden bij krapte op de IC-afdelingen, dat aangepast wonen voor ouderen beschikbaar is, dat wonen voor iedereen betaalbaar blijft en dat (leeftijds-)discriminatie wordt uitgebannen.

Dáárvoor hebben ze 50PLUS gestemd en daar zullen we voor blijven zorgen.

Intussen gaat het hoofdbestuur onvermoeibaar door met te doen waarvoor u ze heeft gekozen. En dat is besturen en van onze partij een volwassen partij te maken, vrij van kinderziekten.

Uw hoofdbestuur,

Geert Dales
Robert Gielisse
Bert Kannegieter

© 20 april 2020