Na vragen van 50PLUS in de Eerste Kamer kunnen verhuurders van woonruimte zonder kwalijke gevolgen tijdelijke huurovereenkomsten verlengen met een maand.

Martine Baay tijdens een debat in de Eerste Kamer

Senator Martine Baay (foto) stelde in de Eerste Kamer namens 50PLUS vragen over de tijdelijke huurovereenkomstverlenging.

“Door de coronasituatie is het zeer moeilijk woonruimte te vinden in de periode dat tijdelijke huurovereenkomsten aflopen”, legt Martine Baay uit. “Daarom komt de regering met een mogelijkheid tot verlenging. Knelpunt was dat een maand verlening in conflict kwam met de wettelijke aanzegtermijn van minimaal één maand. Want ook als je een tijdelijke huurovereenkomst hebt waarbij de einddatum duidelijk is bepaald, moet een verhuurder minimaal één maand vooraf de huurder in kennis stellen dat de termijn afloopt, op straffe van omzetting naar huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een verhuurder die toestemt in een maand verlenging kwam dan altijd in de knel te zitten met de aanzegtermijn van een maand.”

Vraag aan het kabinet
De 50PLUS-senaatsfractie stelde vragen hierover aan het kabinet. PvdA en PvdD haakten aan. Aan de regering werd gevraagd op welke wijze verhuurders die mogelijk telkens met een verlenging van een maand geconfronteerd worden zich kunnen houden aan het wettelijk vereiste artikel 7: 271 lid 1, tweede volzin BW, waaruit volgt dat verhuurders uiterlijk één maand en maximaal drie maanden voor beëindiging van de tijdelijke huurovereenkomst een schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder moeten sturen.

Wettelijk voorgeschreven termijn
Het kabinet antwoordde dat de verhuurder bijvoorbeeld direct bij instemming met de tijdelijke verlenging van een maand het einde van de tijdelijk verlengde tijdelijke huurovereenkomst kan aanzeggen. Daarmee voldoet de verhuurder aan de wettelijk voorgeschreven termijn van minimaal een maand en maximaal drie maanden voor de overeengekomen einddatum van de (verlengde) tijdelijke huurovereenkomst.

Aanzegging van eindiging
“Het antwoord van de regering is dus dat de verhuurder meteen bij de verlenging de aanzegging van eindiging mag doen en dat mocht eerst niet”, legt het Eerste Kamerlid van 50PLUS uit. “Nu zal dat voor veel verhuurders de garantie geven dat ze zonder kwalijke gevolgen de huurovereenkomsten kunnen verlengen met een maand.”

© 22 april 2020