Met stoom en kokend water moet er nu een app in het leven geroepen worden die ons gaat waarschuwen wanneer je in de buurt bent geweest van iemand met een corona-infectie. Maar daarvoor moet je eerst weten wie er corona heeft en daarvoor moet je testen, stelt Kamerlid Léonie Sazias.

Coronatest - Foto: Fernando Zhiminaicela (Pixabay)

Het testbeleid in Nederland laat veel te wensen over. Hoewel er wordt gezegd dat er veel minder schaarste aan testen is, wordt het toch nog steeds maar mondjesmaat gedaan. Wanneer er in een verzorgingshuis twee mensen op corona zijn getest en er komen meer gevallen met dezelfde klachten, dan worden die niet getest en tellen ze dus ook niet mee in de dagelijkse rapportages van het RIVM.

Zelf ben ik al weken verkouden en aan het hoesten. Ik jaag er iedereen de stuipen mee op het lijf. Geen koorts, wel hoofdpijn, keelpijn en dichte oren. Heb ik nou de variant met milde symptomen? Ik woon met een echtgenoot en twee grote dochters van wie er één in de thuiszorg werkt. “Je moet je laten testen mama, want ik kom bij kwetsbare mensen over de vloer.” Dat wilde ik zelf ook wel weten, dus de huisarts gebeld. Die snapte het belang, mede omdat ik ook chemopatiënt ben. Hij zou zijn best doen bij de GGD. Een dag later belde hij me dat het niet was gelukt. Ik voldeed niet aan de ‘kaderdefinitie’! De kaderdefinitie betekent dat je hoest, koorts hebt en heel erg benauwd bent. Dus eigenlijk als je al heel ziek bent en iedereen van meters af kan zien dat je corona hebt. 

De huisarts klaagde dat hij dagelijks gebeld wordt door heel veel patiënten die angstig zijn, klachten hebben en graag getest willen worden. Hij zit uren per dag aan de telefoon met de GGD, maar krijgt bijna altijd nul op het rekest. Dat kost hem veel tijd. Tijd die hij liever aan kwetsbare patiënten zou willen besteden.

Hoe kun je nu maatregelen nemen of versoepelen als je niet weet in hoeverre het virus rondwaart? En we weten veel te weinig omdat er veel te weinig wordt getest. Ook de serologische testen die bepalen of mensen Covid-19 hebben gehad omdat ze antistoffen in hun bloed hebben, zijn van het allergrootste belang. Alleen zo kunnen we iets zeggen over groepsimmuniteit. Daar komen we niet achter door alleen een klein groepje bloeddonoren te testen. Deze serologische testen moeten grootschalig worden ingezet.

Zonder harde feitelijke gegevens heb je niets aan zo’n app.

Tijdens het coronadebat zei minister De Jonge dat iedereen die zich zorgen maakt zich kan melden bij de GGD. Er worden volgens hem per dag zo’n 7.000 coronatests uitgevoerd, terwijl er capaciteit is voor 29.000 testen. Een motie van 50PLUS om de testcapaciteit uit te breiden ontraadde hij met de woorden dat de testcapaciteit er is zodat uitbreiding niet nodig is.

Zo komen we nooit aan de juiste gegevens, weten we niet hoe nu de stand van zaken daadwerkelijk is en heb je aan een app al helemaal niks.

Uiteindelijk ben ik getest in het ziekenhuis via de oncoloog. De test was gelukkig negatief.

Léonie Sazias
Tweede Kamerlid 50PLUS

© 1 mei 2020 - Opiniestuk gepubliceerd in het AD