50PLUSGeachte leden,

Zoals u ook al via deze site is bericht, heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS vrijdagmiddag 24 april 2020 besloten over te gaan naar een demissionaire staat. Het Hoofdbestuur is dus niet afgetreden, maar zal zich waar mogelijk beperken tot ‘de dagelijkse gang van zaken’. Ook zal het Hoofdbestuur de procedure in gang zetten om te komen tot een geheel nieuw Hoofdbestuur. Hiertoe zal een ledenvergadering worden georganiseerd. Na installatie van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden van het Hoofdbestuur hun taken overdragen. De term demissionair heeft links en rechts tot wat vragen geleid, maar het huidige Hoofdbestuur is tot aan de benoeming van een nieuw Hoofdbestuur gewoon volledig bevoegd en voert de werkzaamheden uit die door de leden aan het Hoofdbestuur zijn opgedragen.

In het licht van het bovenstaande heeft het Hoofdbestuur vorige week het gerenommeerde advocaten en notarissenkantoor BarentsKrans te Den Haag de opdracht gegeven om – gegeven wet en regelgeving én onze statuten en reglementen – een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen voor de aanloop en uitvoering van de eerdergenoemde ledenvergadering. Hierbij speelt ook dat wij op grond van de Corona-maatregelen nu geen fysieke ledenvergadering kunnen organiseren. Gebruik zal moeten worden gemaakt van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In artikel 6 van deze wet (Algemene vergadering verenigingen) is voorzien in een regeling om langs elektronische weg een (algemene) vergadering te organiseren inclusief stemmingen.

Om u als lid te blijven voorzien van informatie en opdat u ook in de komende periode de ontwikkelingen op een goede manier kunt blijven volgen, zal het Hoofdbestuur regelmatig – zo mogelijk wekelijks – een voortgangsbericht aan u te presenteren. We zullen dit aan de ledennieuwsbrief toevoegen en/of separaat op de website zetten. Ook zullen wij u regelmatig per email op de hoogte stellen.

We hopen u de volgende keer ‘het spoorboekje’ en de onderbouwing te presenteren.

Tot slot willen wij bij deze de vele leden die ons in deze moeilijke periode hebben ondersteund met positieve mails en telefoontjes, heel hartelijk bedanken.

Het Hoofdbestuur van 50PLUS

 

© 6 mei 2020