Nu honderden openbare gebouwen na maanden sluiting weer opengaan, is er risico op legionella. 50PLUS vraagt extra aandacht voor preventie van legionellabesmetting. “We moeten koste wat kost voorkomen dat mensen straks besmet worden door de legionellabacterie”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk. Premier Rutte nam de aanbeveling over.

Wasgelegenheid in toiletten - Foto: Jarmoluk (Pixabay)

Honderden openbare gebouwen zijn twee maanden lang volledig of gedeeltelijk gesloten geweest vanwege de coronadreiging. Nu scholen binnenkort weer opengaan, rijst de vraag op welke wijze tijdens en na deze sluiting aandacht is besteed aan legionellamaatregelen. “We moeten absoluut voorkomen dat bij heropening van openbare gebouwen legionellabesmetting via de waterleidingen optreedt”, geeft Corrie van Brenk de noodzaak aan van de vragen die zij hierover stelde aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Kans op besmetting
Preventie voor legionellabesmetting is gezien de huidige situatie een belangrijk aandachtspunt. De fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer wil daarom van minister Van Nieuwenhuizen weten welke afspraken hierover bestaan en welke communicatiemiddelen worden ingezet. “Ik hoop dat de minister ons kan verzekeren dat er gecommuniceerd wordt met alle betreffende sectoren, zodat de kans dat mensen straks besmet worden door legionella nihil is”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk.

Premier Rutte
Na het verzoek van 50PLUS op woensdag nam minister-president Rutte tijdens zijn persconferentie op vrijdag de oproep om alert te zijn op legionella over. "Geef legionella geen kans", zei de premier. Als water in ledingen te lang blijft stilstaan kan de legionellabacterie snel groeien, vooral bij hogere temperaturen. Spoel daarom de leidingen ongeveer een minuut lang door met de warme en koude kraan open, adviseren waterbedrijven.

© 6/8 mei 2020