50PLUS stelt voor een respectvol nationaal moment van rouw te organiseren uit eerbied voor de duizenden mensen die gestorven zijn aan corona. “Uitvaarten zijn op dit moment erg sober, een extra reden om een rouwmoment met de vlaggen halfstok te organiseren”, aldus Corrie van Brenk.

Kaarsjes bij een herdenking - Foto: Pixel2013 (Pixabay)

De Tweede Kamer sprak vandaag weer over de coronacrisis en daarbij ging het vooral over het versoepelen van de maatregelen, over sporten, over de schoonheidsspecialiste, het openbaar vervoer en over de opening van bioscopen en terrassen. 50PLUS heeft daar een ongemakkelijk gevoel bij, zei fractievoorzitter Corrie van Brenk tijdens het debat. “Enkele weken geleden spraken we nog over het grote aantal besmettingen, de ziekenhuiszorg en het mogelijke tekort aan bedden op de intensive care. En over een zwart scenario waarbij er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden wie er recht had op een behandeling op de intensive care en wie niet. En vandaag gaat het vooral over versoepeling van de maatregelen. We begrijpen dat versoepeling van de maatregelen gewenst is, maar gaat het niet te snel? Is het verstandig om nu al maatregelen aan te kondigen voor over een paar maanden? Is de teleurstelling straks niet groter en is handhaving dan nog uitvoerbaar? En wanneer en bij welke cijfers worden maatregelen teruggedraaid en in welke volgorde? Versoepelen kan alleen maar als het virus onder controle blijft. Maar wat is dan precies ‘onder controle’?”, vroeg Corrie van Brenk aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Testen voor mantelzorgers
Mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis kunnen zich vanaf 18 mei op basis van een nieuwe richtlijn laten testen. Corrie van Brenk vroeg om een toelichting van de minister op de werkwijze. “Is er een nieuwe richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door mantelzorgers die intensieve zorg verlenen? Kan de minister ook deze richtlijn toelichten? Hoe verloopt de logistiek? Waar en wanneer kunnen zij beschikken over deze middelen?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS aan de bewindsman.

Onbeschermd werken
Er zijn nog steeds signalen dat zorgmedewerkers onbeschermd hun werk moeten doen, terwijl er in andere branches volop beschermende middelen aanwezig zijn. “Die zijn misschien van een andere kwaliteit, maar toch”, zei Corrie van Brenk. “Zorgmedewerkers zeggen hun baan op omdat ze niet veilig kunnen werken. Heeft dit te maken met de richtlijnen die werkgevers hanteren of zijn er andere oorzaken?”

‘TESTCAPACITEIT IS MOOI, DAADWERKELIJK TESTEN IS BETER’

Minister De Jonge reageerde in het vorige debat wat knorrig op opmerkingen van 50PLUS over het aantal beschikbare testen. Wekenlang sprak hij over 29.000 test per dag en half april zou de capaciteit 17.500 zijn. Het aantal uitgevoerde tests was eind april zo’n 8.000 per dag. “Het gaat 50PLUS om het inzetten van de capaciteit”, zei Corrie van Brenk tegen de minister. “Testcapaciteit is mooi, daadwerkelijk testen is beter. Maar ook in de recente brief staan weer allerlei mitsen en maren: ‘mits goed verdeeld, mits alle stappen goed worden doorlopen, het streven is 1 juni, maar nog veel afhankelijkheden’. Kan de minister hier straks uitgebreid op ingaan? Minder knorrig, klip en klaar graag, dat zal de voorzitter ook waarderen.”

Bezoekregeling verpleeghuizen
50PLUS steunt de versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen. “Het is een dilemma. Enerzijds wil je de bewoners beschermen, anderzijds gun je iedere bewoner, de partner en familie warm en menselijk contact. Gaat een verpleeghuis direct op slot zodra er één besmetting is? Kan de minister ingaan op de financiële situatie van de verpleeghuizen en de ontwikkeling van het aantal medewerkers? Worden de regels voor bezoek en contact in de stervensfase ook aangepast?”, vroeg het 50PLUS-Kamerlid aan het kabinet.

Nationaal moment van rouw
Afsluitend van haar inbreng tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vroeg Corrie of het kabinet bereid is om op termijn een nationaal moment van rouw te organiseren waarbij we de vlaggen halfstok hangen en één minuut stilte in acht nemen om de duizenden doden respect te tonen. “Uitvaarten zijn op dit moment erg sober, een extra reden om dit moment te organiseren”, aldus Corrie van Brenk.

© 7 mei 2020