Zorgmedewerkers draaien door de coronacrisis veel extra uren en moeten daardoor flink wat extra parkeergeld betalen. Na vragen van de Kamerleden Léonie Sazias (50PLUS) en Lilianne Ploumen (PvdA) meldde minister Van Rijn dat vrijwel alle ziekenhuizen gedurende deze crisisperiode geen of sterk gereduceerde parkeerkosten voor het zorgpersoneel zullen hanteren.

Betaald parkeren - Foto: MabelAmber (Pixabay)

Wie regelmatig naar het ziekenhuis moet, weet hoe hoog de parkeerkosten daar kunnen zijn. Veel ziekenhuizen rekenen forse parkeertarieven, tot wel 4 euro per uur. 50PLUS en de PvdA roerden de exorbitante parkeertarieven bij ziekenhuizen al eens aan bij het kabinet. De twee politieke partijen deden dat recentelijk opnieuw, nu speciaal voor alle zorgmedewerkers die door de coronacrisis vaak extra uren moeten draaien. “Hun onmisbare hulp leidt tot extra kosten door het betaald parkeren bij ziekenhuizen”, stellen de Kamerleden Léonie Sazias (50PLUS) en Lilianne Ploumen (PvdA). “Dat is een oneerlijke situatie gezien het feit dat zorgmedewerkers momenteel slechter met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege de vakantiedienstregelingen. Ze kunnen daardoor de parkeerkosten niet omzeilen.”

Nog harder inzetten
Léonie en Lilianne vinden dat zorgmedewerkers zich in deze tijden van crisis niet moeten hoeven bekommeren om extra kosten waarmee zij te maken krijgen doordat ze zich nog harder inzetten voor onze samenleving. Minister Martin van Rijn van Medische Zorg zegt zich van de situatie bewust te zijn. “Ik ben het met de PvdA en 50PLUS eens dat zorgverleners zich juist in deze tijden niet zouden moeten bezighouden met bijkomende zaken, zoals parkeerkosten”, stelt de bewindsman, die tevens zegt erg dankbaar te zijn voor het vele werk dat nu door de zorgmedewerkers wordt verzet.

Geen extra kosten
De twee Kamerleden vroegen het kabinet toe te zeggen dat deze parkeerkosten ofwel worden stopgezet door een beroep te doen op de uitbaters van deze parkeerplaatsen, ofwel toe te zeggen dat de gemaakte parkeerkosten door zorgmedewerkers per direct zullen worden vergoed door het ministerie. Minister Van Rijn nam naar aanleiding van deze Kamervragen contact op met de koepelorganisaties van ziekenhuizen, de NVZ en NFU. “Zij hebben het onder de aandacht van hun leden gebracht”, antwoordt de minister. “Beide koepels geven aan dat alle ziekenhuizen onderschrijven dat de effecten van de coronacrisis geen gevolg mogen hebben op de extra kosten die medewerkers ten behoeve van werk moeten maken. Ten aanzien van het parkeerbeleid betekent dit volgens de NVZ en NFU dat vrijwel alle ziekenhuisorganisaties voor deze crisisperiode – zo nodig in overleg met de gemeenten – geen of sterk gereduceerde parkeerkosten hanteren.”

► Kijk ook op de actiesite Ziekeparkeerkosten

© 7 mei 2020