Er zijn in de eerste weken van 2020 veel meer 50-plussers ontslagen dan in andere jaren. Het lijkt erop dat werkgevers gewacht hebben met ontslag tot op 1 januari de ontslagvergoeding omlaag ging. 50PLUS vraagt minister Koolmees om uitleg.

Ontslag - Foto: Geralt (Pixabay)

Er kwamen begin dit jaar opmerkelijk veel ontslagzaken voor 50-plussers voorbij. “Dat doet sterk vermoeden dat sommige werkgevers hebben gewacht tot het moment waarop de ontslagvergoeding lager uitviel”, zegt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen van Joosten Advocaten tegen RLT Z. Op 1 januari werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Doel van de wet is de verschillen tussen flexwerk en een vast dienstverband kleiner te maken. Eén van de maatregelen in de WAB is het makkelijker en goedkoper maken van ontslag. Dat pakt nu vooral negatief voor 50-plussers, die voor 1 januari nog beter beschermd waren tegen ontslag door hun vaak jarenlange trouwe staat van dienst.

Groot risico
50PLUS waarschuwde bij de debatten over deze wet al voor het gevaar voor met name wat oudere werknemers. “Vooral de groep 50-plussers loopt een groot risico op armoede en dat zal volgend jaar als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans alleen maar erger worden”, zeiden we bij het debat na Prinsjesdag. En dat blijkt uit te komen: in de eerste twee weken van dit jaar werden aanzienlijk meer mensen ontslagen dan in dezelfde periode in voorgaande jaren en met name 50-plussers waren de dupe. Hun werkgevers wachtten tot ontslag goedkoper zou zijn door de lagere ontslagvergoeding.

Toegenomen ontslagen
Kamerlid Corrie van Brenk wil over deze zaak het naadje van de kous weten van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Wordt het toegenomen aantal ontslagen inderdaad veroorzaakt door deze nieuwe wet omdat de drempel om afscheid te nemen van met name oudere werknemers bewust verlaagd is? En is het waar dat de cumulatiegrond voor ontslag die in de WAB is ingevoerd dit effect nog kan versterken?” De fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer wil ook van Koolmees weten hoeveel procent van de ontslagaanvragen sinds 1 januari 50-plussers betreffen. “Bovendien wil ik graag weten hoeveel ontslagen er ‘in goed overleg’ tot stand zijn gekomen”, aldus Corrie. 

Grote gevolgen
Ook het UWV vermoedt dat de afgenomen kosten van ontslag een reden is voor de toename van het aantal ontslagaanvragen. De uitkeringsinstantie noemt dat ‘een mogelijke verklaring’, maar zegt dat ‘niet uit de cijfers te kunnen halen’. Daarom vragen wij het de minister: “Kunt u een – mogelijke - verklaring geven voor de plotselinge toename van het aantal ontslagaanvragen sinds 1 januari?” Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen concludeert dat de gevolgen van de WAB voor oudere werknemers groot zijn. “Ik wil van minister Koolmees weten of hij deze mening deelt”, zegt Corrie van Brenk.

Coronacrisis
50PLUS is bezorgd dat als de ontslagboete in de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tijdens de coronacrisis tegemoet te komen) geschrapt wordt werkgevers vooral afscheid zullen gaan nemen van kwetsbare flexwerkers, zelfstandigen en ouderen. Corrie van Brenk vraagt in schriftelijke vragen de minister om zijn visie op deze bezorgdheid. “Kan gesteld worden dat de WAB het effect zal hebben dat ook in de coronacrisis gemakkelijker afscheid zal kunnen worden genomen van oudere werknemers? Wat gaat de minister concreet doen om ouderen die als gevolg van de coronacrisis ontslagen gaan worden te helpen om aan het werk te blijven, of om snel aan het werk te komen? En wat gaat het kabinet concreet en extra doen om van-werk-naar-werk-trajecten, in het bijzonder voor ouderen, juist nu te versterken?”, wil Kamerlid Corrie van Brenk weten.

© 20 mei 2020