Corrie van Brenk - Foto: © Adri van EschEr waren tijdens de laatste persconferentie over de coronacrisis bemoedigende woorden van Mark Rutte voor kinderen en jongeren. Heel goed, maar is de minister-president ook bereid om ondersteunende woorden te wijden aan de ouderen?, vroeg Kamerlid Corrie van Brenk. “Dat is de groep die het hardst getroffen is door dit virus.”

‘Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijn¬lijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leef¬tijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.’

Dit zijn woorden uit het manifest van onder andere de collega’s van de ChristenUnie en deze woorden zijn 50PLUS uit het hart gegrepen, zei Corrie van Brenk (foto) tijdens het debat over het coronavirus in de Tweede Kamer. “Is de minister-president bereid om vandaag bemoedigende woorden te wijden aan de ouderen, de groep die het hardst getroffen is door dit virus?”

Nieuwe oplevingen
Het kabinet wil in juni een dashboard gereed hebben. Met de informatie op het dashboard kan het RIVM snel nieuwe oplevingen in beeld krijgen en daarna kan geadviseerd worden over maatregelen. “Maar welke uitgangspunten worden hierbij gehanteerd, bijvoorbeeld welk aantal ic-bedden?”, vroeg het Kamerlid aan het kabinet. “En de moeilijke vragen zijn dan: hoeveel doden, ic-opnames en zieken accepteren we dan? Wanneer gaan de alarmbellen dan af en worden maatregelen weer strenger?”

Thuis werken
Eén van de maatregelen blijft: werk zoveel mogelijk thuis. “In hoeverre houdt het kabinet dit in de gaten?”, wil 50PLUS weten. “En worden werkgevers aangesproken? Wat mag een werknemer verwachten? En is op locatie werken bijvoorbeeld wel toegestaan als de werkgever maatregelen heeft getroffen met het oog op de 1,5 meter afstand?”

Tests voor iedereen
Over twee weken kan iedereen met klachten getest worden door te bellen met een landelijk nummer van de GGD en een afspraak te plannen. Voor 50PLUS is dat altijd een belangrijk punt geweest. Fractieleider Corrie van Brenk vroeg of er straks geen enkele vorm van triage is bij het maken van een afspraak. “Dus eenieder die zich meldt, kan getest worden, mits de capaciteit dat toelaat. En is dat een landelijke capaciteit of zijn er beperkingen per regio?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS.

Beschermende middelen
Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds veel signalen dat zorgmedewerkers niet beschikken over de benodigde beschermende middelen. “Hoe rijmt dat met de passage in de brief dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) aangeeft dat er voldaan kan worden aan een toenemende/veranderende vraag vanuit zorgverleners? Ook in relatie tot de Kamerbreed aangenomen motie van collega Marijnissen”, zei Corrie, en ze vervolgde met een vraag over de publiekscampagne over het opstarten van de reguliere zorg. “Op welke wijze en wanneer krijgen mensen informatie over het opstarten van hun uitgestelde zorg? In de brief van 6 mei rept de minister hierover, graag de stand van zaken.”

Thuiszorg en wijkverpleging
50PLUS wil ook weten hoe de situatie in de thuiszorg en de wijkverpleging op dit moment is. “Wat is de verwachting de komende weken? Ook met het oog op de mensen die nu niet naar een verpleeghuis kunnen of willen en thuis veel zorg nodig hebben.”

Corrie sneed ook een moeilijk onderwerp aan: zelfmoordpreventie. “Juist ook in crisistijd van enorm belang. Elke dag overlijden er vijf mensen door zelfdoding, ruim de helft is 50 jaar of ouder. Het opschalen van de GGZ-zorg is hierbij cruciaal, maar ook de capaciteit van 113 zelfmoordpreventie. Is de minister bereid de capaciteit te verhogen?”

Signalen uit gemeenten
De minister schrijft in zijn brief dat bij het vergroten van de IC-capaciteit de peilingen van de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en het advies van Professor Buurman mee te nemen. Voor 50PLUS is ‘mee te nemen’ onvoldoende en doet geen recht aan hun positie.

“Welke signalen ontvangt het kabinet van gemeenten?”, vroeg Corrie van Brenk bij het debat. “Zijn zij voldoende toegerust voor alle taken die zij hebben in deze crisis? Zijn er al resultaten te melden over de gesprekken met de VNG over de benodigde financiële middelen? Ziet het kabinet mogelijkheden om extra geld vrij te maken om gemeenten in staat te stellen mantelzorgers intensiever te ondersteunen?”

WW-voorwaarden verruimen
Corrie van Brenk sloot haar debatinbreng af door aan het kabinet te vragen of het bereid is de WW-voorwaarden flink te verruimen. “Om zo te voorkomen dat met name flexwerkers snel afvloeien naar de bijstand. Dat is slecht voor betrokkenen én voor de economie!”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

© 20 mei 2020