Het hoofdbestuur informeert u bij deze dat zijn Voorzitter Geert Dales om hem moverende redenen besloten heeft om zijn functie neer te leggen. 

In een zeer recent aan de twee overige collega’s van het Hoofdbestuur gericht bericht heeft Geert Dales te kennen gegeven om met ingang van zondag 24 mei 2020 om 11:30 als voorzitter te vertrekken. 

Het Hoofdbestuur dat thans nog uit twee leden bestaat, te weten Bert Kannegieter en Robert Gielisse, heeft dit bericht ter kennisgeving aangenomen. Het Hoofdbestuur is vastbesloten om door te gaan op de ingeslagen weg om de ordentelijke overdracht van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden aan een nieuw, nog te verkiezen, bestuur te verzekeren. 

Zoals reeds is bekendgemaakt zal op 1 augustus 2020, waarover binnenkort de details op de website zullen verschijnen, een nieuw 7-koppig Hoofdbestuur worden verkozen en benoemd. De lijst met kandidaten wordt morgen, 25 mei op de website gepubliceerd. 

In de tussentijd zal de functie van voorzitter worden waargenomen door Bert Kannegieter. 

Met vriendelijke groeten, 

Robert Gielisse (wnd.)
Algemeen Secretaris
© 24 mei 2020