Bij het nieuwe pensioenakkoord blijft de onnodige daling van de koopkracht van gepensioneerden bestaan. De voorwaarde die 50PLUS stelt voor steun aan dit akkoord is dat de behaalde rendementen eerlijk gedeeld worden.

Geld - Foto: Geralt (Pixabay)

Het pensioenakkoord dat door het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties bereikt is, bewijst het gelijk van 50PLUS. Eindelijk wordt erkend wat 50PLUS al sinds zijn oprichting heeft beweerd: de keuze voor een risicovrije rente is het probleem en daarom moet de rekenrente omhoog. Nu ook de sociale partners, de minister en de toezichthouders toegeven dat van de risicovrije rente kan worden afgestapt, blijken de pensioenfondsen over genoeg middelen te beschikken. De dreigende kortingen blijken nooit nodig te zijn geweest!

Onnodige koopkrachtdaling

Dit nieuwe stelsel lijkt bij oppervlakkige beschouwing eenvoudig, maar alleen al de wijze waarop het projectierendement tot stand komt en het feit dat er twee soorten projectierendement zijn leidt tot moeilijk uitlegbare aspecten van het stelsel. De wijze waarop de pensioenen in dit nieuwe stelsel tot indexatie kunnen komen lijkt veelbelovend, maar de kans dat de huidige gepensioneerden nog tijdens hun leven enige vorm van indexatie mee gaan maken is uiterst klein.

Als dit stelsel al was ingevoerd bij de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet, dan hadden de pensioenuitkeringen de afgelopen twaalf jaar bijna elk jaar verhoogd kunnen worden. In werkelijkheid kregen gepensioneerden te maken met een daling van de koopkracht met 20 procent en meer, vanwege het achterwege blijven van indexering. Dit wordt in het nieuwe pensioenstelsel niet hersteld.

Het pensioenakkoord maakt de onnodige koopkrachtdaling van miljoenen gepensioneerden permanent. Voor jongeren komt er een nieuw en eenvoudig systeem op basis van premie én rendement. De gepensioneerden wordt dat recht onthouden. Daarin schuilt de grootste kritiek van 50PLUS op dit pensioenakkoord. 50PLUS vindt dat oneerlijk en onrechtvaardig!

Behaalde rendementen uitkeren

Tweede Kamerfractieleider Corrie van Brenk van 50PLUS vindt dat haar fractie het ontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel alleen kan ondersteunen als het ‘eerlijk en uitlegbaar’ is. “Als het nieuwe stelsel gebaseerd wordt op premie en rendement, dan hebben natuurlijk ook de gepensioneerden daar recht op. We kunnen dus niet voorbij gaan aan de rendementen die de afgelopen jaren wel behaald zijn, maar niet zijn uitgekeerd!”

Aan eigendomsrecht voldoen

Voor 50PLUS is het belangrijk dat er aan de beginselen van eigendomsrecht wordt voldaan. “De uitkeringen aan gepensioneerden van de afgelopen jaren dienen te worden herberekend zodat er kan worden ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel zonder dat er sprake is van onteigening van ingelegde premies en opgebouwde aanspraken. Alleen op deze wijze kan de overgang naar het nieuwe stelsel eerlijk en rechtvaardig zijn”, aldus Corrie van Brenk.

Daarbij is het voor 50PLUS niet meer dan fair, dat het nieuwe systeem onmiddellijk wordt ingevoerd en dat daarmee niet wordt gewacht tot 2027.

► KOM IN ACTIE VOOR UW PENSIOEN. DOE MEE: KLIK HIER!

© 12 juni 2020