Oproep aan de leden voor de vacature van voorzitter van de programmacommissie

50PLUSMededeling van het Hoofdbestuur o.g.v. artikel 5.2 HHR, gewijzigde versie

d.d. 18 juni 2020

Door het vervallen van de Algemene Vergadering (AV) van 21 maart 2020 vanwege de coronapandemie heeft de verkiezing van de voorzitters van de programmacommissie (PC) en de kandidatencommissie (KC) geen doorgang kunnen vinden. Intussen heeft de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de PC zich teruggetrokken. Om die reden wordt deze vacature opnieuw opengesteld. Voor wat betreft de kandidaturen voor de KC, deze blijven onverkort geldig, het feit dat twee van de kandidaten inmiddels hebben afgezegd doet daaraan niet af.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden uiterlijk 17 maart 2021 plaats. Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze verkiezingen eerder plaatsvinden. Daarom is het van belang om zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen te starten.

Het Hoofdbestuur (HB) is verantwoordelijk voor het initiëren van een ordentelijke en transparante procedure die moet leiden tot een wervend en tot de verbeelding sprekend concept-verkiezingsprogramma en de selectie en voordracht voor de kwalitatief beste voordracht voor Tweede Kamerkandidaten. Het HB laat zich hierin bijstaan door twee commissies, waarvan de voorzitters worden verkozen door de Algemene Vergadering (AV). Daarna worden andere leden van beide commissies benoemd door het Hoofdbestuur, in samenspraak met de desbetreffende commissievoorzitter.

In het begin van het jaar hebben zich reeds kandidaten gemeld voor beide commissies: 1 (één) kandidaat voor de PC en 3 (drie) kandidaten voor de KC*. Zoals bekend kon de voorziene verkiezing tijdens de AV van 21 maart 2020 niet plaatsvinden aangezien deze AV in verband met de coronamaatregelen werd geannuleerd.

Aangezien de enige kandidaat voor de programmacommissie zich onlangs heeft teruggetrokken, doet het Hoofdbestuur bij deze een oproep aan leden die op de dag van kandidaatstelling tenminste 1 (één) jaar van de vereniging en idealiter beschikken over een grondige kennis van vraagstukken van beleidsmatige en politieke aard die voor 50PLUS van primair belang zijn, om zich kandidaat te stellen voor de (onbezoldigde en tijdelijke) functie van

VOORZITTER VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE

De sollicitatie te richten aan de kantoormanager van 50PLUS, ten laatste op 29 juni 2020 om 23.59 uur op het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

* Van de kandidaten voor de Kandidaatstellingscommissie hebben twee kandidaten zich onlangs teruggetrokken, er blijft dus één kandidaat over. De namen van de kandidaten van beide commissies worden t.z.t. in het kader van de verkiezing bekend gemaakt.

© 18 juni 2020