Optimale zorgTientallen artsen willen praten met beleidsmakers en de politiek. Ze vragen om een rondetafelgesprek zodat ‘Den Haag’ direct van de werkvloer hoort welke problemen er opgelost moeten worden om te komen tot optimale zorg. 50PLUS staat achter de oproep van de dokters.

Van alles wat er tijdens de coronacrisis is gebeurd kunnen we veel leren over de zorg in Nederland. Over wat beter kan en moet. Tientallen dokters werkzaam in de dagelijkse patiëntenzorg roepen de landelijke politieke partijen op standpunten in te nemen om te komen tot optimale zorg. De artsen vragen vooral ook de werkvloer te betrekken bij het beantwoorden van de keuzes waar de politiek voor staat.

Roer moet om
Niet óver ons praten, maar mét ons, dat is de oproep die de dokters doen. 50PLUS staat daar volledig achter. De gezamenlijke artsen stellen voor een rondetafelgesprek te voeren met beleidsmakers en politici over welke problemen opgelost moeten. “En ook opgelost kúnnen worden”, stellen de artsen, en zij zeggen: “Gooi nu het roer om in de zorg!”

Rol overheid opnieuw bepalen
Op de website Optimale Zorg Dappere Dokters zegt de groep artsen dat de rol van de overheid in ons zorgstelsel nu opnieuw bepaald moet worden. “Dat kan niet meer op de lange baan worden geschoven”, aldus de ervaringsdeskundigen. Op de site geven de artsen ook aan welke vragen er bij hen leven vanuit hun ervaring uit de praktijk van de zorg. 50PLUS steunt de oproep van de Dappere Dokters om hierover spoedig een rondetafelgesprek te houden als eerste stap. Mensen werkzaam in de zorg en sympathisanten die deze oproep ook steunen kunnen dat laten blijken via de speciale website.

© 15 juni 2020