In een videoverklaring eist 50PLUS dat álle cruciale informatie over het Pensioenakkoord onmiddellijk wordt vrijgegeven.

Corrie van Brenk (fractievoorzitter in de Tweede Kamer), Martin van Rooijen (Eerste Kamerlid) en Rob de Brouwer (pensioendeskundige en adviseur voor de fracties) eisen dat álle cruciale informatie over het nieuwe pensioenstelsel onmiddellijk wordt vrijgegeven. 

Er zijn diverse onduidelijkheden en punten van zorg. Maar dít zijn de vragen waarop onmiddellijk antwoord dient te worden gegeven:

Klopt het dat pensioenen bijna elk jaar verhoogd zouden zijn als het nieuwe stelsel al in 2007 was ingevoerd?

Klopt het dat het akkoord geen enkele compensatie biedt aan gepensioneerden voor dit grote onrecht?

Hoe zit het precies met de twee beoogde projectierendementen?

Hoe gaat de verdeling van het rendement precies in zijn werk voor deelnemers en voor gepensioneerden?

Hoe voorkomt u dat het invaren in het nieuwe stelsel eindigt als de grootste onteigening in de Nederlandse geschiedenis?

Op welke wijze worden de grote juridische risico’s van het onteigenen en herverdelen van het pensioenkapitaal geadresseerd?

Hoe wordt de compensatie geregeld voor de mensen die worden getroffen door het oplossen van de doorsneesystematiek?

Bekijk hierboven in de video de volledige verklaring of lees hieronder de complete tekst van de verklaring.

Medelanders,
Het Pensioenakkoord bewijst het gelijk van de politieke partij 50PLUS. Eindelijk wordt erkend wat 50PLUS al sinds zijn oprichting heeft beweerd: de keuze voor een risicovrije rente is het probleem en daarom moet de rekenrente omhoog. Nu ook de sociale partners, de minister en de toezichthouders toegeven dat van de risicovrije rente kan worden afgestapt, blijken de pensioenfondsen over genoeg middelen te beschikken. De dreigende kortingen blijken nooit nodig te zijn geweest.
Als dit stelsel al was ingevoerd bij de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet, dan hadden de pensioenuitkeringen de afgelopen 12 jaar bijna élk jaar verhoogd kunnen worden. In werkelijkheid kregen gepensioneerden te maken met een dáling van de koopkracht met 20 procent en meer vanwege het achterwege blijven van indexering. Dit wordt in het nieuwe pensioenstelsel niet hersteld.
De informatie over het pensioenakkoord wordt sinds afgelopen vrijdag druppelsgewijs vrijgegeven. Daar lijkt een strategie achter te zitten. Onze verwachtingen en de reacties lijken ‘van bovenaf’ te worden gemanaged. Dat is geen volwassen manier van werken.
Er zijn nog meerdere kritische vragen waarop geen antwoord is gegeven. Daardoor draait de geruchtenmachine op volle toeren en daar is niemand bij gebaat. 50PLUS heeft al laten zien dat we niet flauw of simplistisch reageren. Zeg dan ook gewoon eerlijk waar het op staat.
Het gaat met name om het volgende:
- Klopt het dat gepensioneerden bijna elk jaar geïndexeerd zouden zijn als het beoogde systeem al in 2007 al was ingevoerd? Klopt het ook dat het akkoord geen enkele compensatie biedt aan de gepensioneerden voor dit grote gelijk?
- Wat is precies de functie en de hoogte van de beoogde twee projectierendementen?
- Hoe gaat de verdeling van het (over) rendement precies in zijn werk voor deelnemers en voor gepensioneerden?
- Hoe wordt de compensatie voor de groep 40 tot 55-jarigen geregeld die worden getroffen door het afschaffen van de doorsneepremie?
- Hoe worden de grote juridische risico’s rondom het onteigenen en herverdelen van het pensioenkapitaal geadresseerd? Onder andere prof. dr. Hans van Meerten wijst op de juridische onhoudbaarheid van het schrappen van artikel 83 van de pensioenwet en op grote risico’s voor de verplichtstelling. Wij delen deze analyse. Kan het kabinet garanderen dat verzekeraars het stelsel en het enorme kapitaal niet kunnen kapen?
Er zijn nog meer onduidelijkheden en punten van zorg. Maar dit zijn de vijf vragen waarop wij afgelopen weekend, met de presentatie van het akkoord, een antwoord hadden verwacht. Wij willen vrijdag niet wéér een brief ontvangen die om de hete brij heen draait. Met deze verklaring willen wij druk zetten op het kabinet om te stoppen met de uitgekiende communicatiestrategie en de stukken in verband met het pensioenakkoord gewoon onmiddellijk vrij te geven. Nu.
Dank u wel.

© 16 juni 2020