“Het doet mij pijn om te zien met hoeveel gemak en achteloosheid wordt omgesprongen met de inleg van de generaties die Nederland aan een pensioenreserve van 1500 miljard hebben geholpen”, wees Kamerlid Corrie van Brenk minister Koolmees op één van de pijnpunten van het pensioenakkoord.

Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, viel bij het debat over het pensioenakkoord meteen met de deur in huis. Ze wees direct en zonder omhaal de drie grootste problemen met dit pensioenakkoord aan.

Punt 1: Herstelbetaling
“Als het nieuwe stelsel al in 2007 was ingevoerd, dan zouden, ook volgens minister Koolmees, de pensioenen de afgelopen twaalf jaar gewoon verhoogd zijn. Flink zelfs! In veel opzichten krijgt 50PLUS gelijk. Alleen wordt dat geld niet uitgedeeld aan gepensioneerden. Geen herstelbetaling na twaalf jaar lang onnodig afknijpen van de pensioenen. En mogelijk zelfs tot 2026 niet! Nee, er wordt zelfs gedreigd met kortingen. Hoe bestaat het! Wat is de kans dat iemand die in 2007 met pensioen ging in 2026 nog leeft? Wat heb je op die leeftijd aan een voordeel uitgesmeerd over tien kleine jaarlijkse stapjes? 50PLUS wil herstelbetaling. Dat klinkt als een claim en dat ís het ook!”

Punt 2: Juridisch drijfzand
“Minister Koolmees en de sociale partners hebben zich op juridisch drijfzand begeven. Bezwaar maken via artikel 83 van de Pensioenwet wordt gewoon buitenspel gezet. Eventueel met de mogelijkheid om ouderenbonden inspraak te geven. Als dat zo is, zijn dan ook de meest kritische bonden welkom aan de transitietafel? De antwoorden van de minister zijn soms ontluisterend. Ik wil hier en nu dan ook een specifiek beroep doen op andere critici: mevrouw Marijnissen en de heer Wilders. 50PLUS stelt voor om alle juridische zwakke plekken van dit pensioenakkoord nauwgezet in kaart te brengen. Zodat wij ‘het akkoord’ samen met maatschappelijke organisaties nog voor het einde van dit jaar kapot kunnen torpederen of procederen. Doen jullie mee?”

Punt 3: Schade voor gepensioneerden wordt permanent
“Hoe wordt de huidige pensioenpot verdeeld? 1500 miljard! De minister geeft toe dat op dit moment het vermogen verschoven is van oud naar jong. Alleen kon hij niet uitrekenen hoeveel. Bijzonder dat als het niet goed uitkomt, deze technocratische minister ineens niet meer goed kan rekenen. Maar hij laat de schade voor gepensioneerden in stand en maakt die permanent. Permanente onteigening dus. Waar heeft deze oudere generatie dat aan verdiend?”

Ik heb maar vier minuten spreektijd, dus nu sla ik echt heel veel over. Zoals de vele kosten ten laste van het rendement die deze hele stelselwijziging meebrengt, het nabestaandenpensioen, de doorsneeproblematiek en de verplichte driedubbele bescherming bij de verdeling van het rendement, waardoor gepensioneerden weer hun deel zullen mislopen. Maar ook daar komen wij in een later stadium nog zeer uitgebreid op terug. Wij draaien overuren dit reces!

Het doet mij pijn om te zien met hoeveel gemak en achteloosheid wordt omgesprongen met de inleg van de generaties die Nederland aan een pensioenreserve van 1500 miljard hebben geholpen.

Maar dit debat gaat na de zomer gewoon verder. U bent er nog lang niet. Zeggen wij tegen dit kabinet. 13,5 miljoen kiezers kunnen volgend jaar uw onzalige plannen van tafel vegen. Wij hebben de pijnpunten goed op een rijtje en ik heb goede hoop dat we samen met anderen een vuist kunnen maken tegen de open wonden van dit pensioenakkoord. Iedereen die dat wil kan daar deze zomer zout instrooien. Want dit kabinet stopt alleen als het pijn doet!” 

Tekst loopt door onder de video van de inbreng van 50PLUS bij het debat

► Lees hier alles over pensioenen

     Citaten in de media     

Corrie van Brenk (50PLUS) eist ‘herstelbetalingen’ aan gepensioneerden die hun pensioen in de meeste gevallen al tien tot twaalf jaar niet meer hebben zien meestijgen met de stijgende prijzen in de winkels.

“13,5 miljoen kiezers kunnen dit onzalige plan volgend jaar van tafel vegen”, zei 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk.
NRC Next

PVV, SP, 50PLUS betogen al heel lang dat er helemaal geen pensioentekorten zijn en dat de pensioenuitkeringen van ouderen daarom ‘onnodig worden afgeknepen’ (in de woorden van 50PLUS-voorvrouw Corrie van Brenk).

Corrie van Brenk werpt tegen dat Koolmees eerder zelf toegaf dat de pensioenen na 2007 wél verhoogd hadden kunnen worden als het nieuwe stelsel toen al was ingevoerd. “Als het onder de nieuwe regels wel had gekund, waarom dan geen inhaalindexatie gunnen aan al die ouderen die al twaalf jaar op de nullijn staan?”

Corrie van Brenk neemt er geen genoegen mee: ze dient een motie in om de besluitvorming over het nieuwe pensioenstelsel over de Tweede Kamerverkiezingen in maart heen te tillen. In een andere motie stelt ze voor het huidige pensioenstelsel gewoon te behouden en dan de rekenrente te verhogen naar 2 procent. Ook dan kunnen de pensioenen meteen omhoog.
De Volkskrant

Corrie van Brenk (50PLUS) sprak van een ‘permanente onteigening’ van ouderen als bij de huidige rekenrente wordt ingevaren.
PensioenPro

© 14 juli 2020