De reactie op de snelle besmettingsgroei met het coronavirus is te laks, te slap en te laat, vindt 50PLUS. Kamerlid Léonie Sazias drukte het kabinet op het hart álles te doen om de fouten uit de eerste golf te voorkomen. “Er moet mét de ouderen worden besloten en niet over hun hoofden heen.”

Coronavirus mondkapje - Foto: Tumisu (Pixabay)

De Tweede Kamer kwam terug van reces om te praten over de situatie rond corona in Nederland. Een goede beslissing om een extra debat in te lassen, vindt Kamerlid Léonie Sazias. “De besmettingen nemen snel toe, terwijl er minder wordt getest. We moeten álles doen om de fouten uit de eerste golf te voorkomen. En wat ons betreft is de reactie op de snelle besmettingsgroei te laks, te slap en te laat!”

Verpleeghuizen
Léonie zei in het debat zich grote zorgen te maken om de verpleeghuizen. “Wat daar is gebeurd tijdens de eerste golf mag zich absoluut niet herhalen. Ouderen die wekenlang, soms maanden geïsoleerd werden op hun kamer zonder bezoek van familie, dat is echt onmenselijk. Hoe denkt de minister het drama in de verpleeghuizen van de eerste golf te voorkomen?” De balans tussen lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven moet heel goed overwogen worden, hield het Kamerlid van 50PLUS het kabinet voor. “Dat moet vooral gebeuren in overleg met de mensen zélf en hun familie.”

Spreken met ouderen
Minister-president Rutte sprak op het Catshuis met jongeren en met mensen van Black Live Matters. “Heel goed”, stelde Léonie Sazias, “maar 50PLUS vraagt de minister-president ook dringend om ouderen en hun familie uit te nodigen op het Catshuis. Zodat er mét de ouderen wordt besloten en niet over hun hoofden heen.”

Ventilatiesystemen
“Het is goed dat er nu onderzoek komt naar de ventilatiesystemen in scholen. Gaat de minister daar ook de vaart achter zetten? Maar even zo dringend is datzelfde onderzoek naar ventilatiesystemen in verpleeghuizen. Dat hebben we gezien in Maassluis en van daaruit heeft het RIVM de richtlijn voor ventilatie aangepast. Dat is niet voldoende. Voordat het herfst wordt en de ramen weer dicht gaan, moeten we weten hoe het zit en wat er moet worden ondernomen. Is de minister bereid om dat onderzoek in verpleeghuizen met spoed op te pakken?”, vroeg Léonie.

Beschermingsmiddelen
Léonie Sazias gaf aan dat we er zeker van moeten zijn dat er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de verpleeghuizen, voor de thuiszorg en wijkverpleegkundigen. “Kan de minister dat garanderen?”, vroeg ze. “En waarom vragen we niet aan bezoekers van verpleeghuizen om een mondkapje te dragen?”

Onredelijke vergoeding
De GGD’s kunnen het werk niet meer aan, vooral rondom Amsterdam en Rotterdam, waardoor mensen zelf dat onderzoek maar moeten gaan doen. “De minister heeft gezegd alles te zullen doen, zelfs het leger inschakelen voor extra hulp. Is dat al in gang gezet? Waar denkt hij nog meer aan om dit probleem op te lossen. Misschien iets meer betalen? Er wordt van mensen die het bron- en contactonderzoek doen hbo-niveau gevraagd en ze krijgen 11 euro bruto (!) betaald. Dat is toch gewoon een onredelijke vergoeding?”

Met voorrang testen
Als het gaat om zorgverleners dan vindt 50PLUS dat zij met voorrang getest moeten worden. “Is de minister het daar mee eens en gaat hij dat ook doorzetten naar de GGD’s? En kunnen die testen dan ook met spoed behandeld worden? We kunnen deze mensen niet missen op de werkvloer.”

Rioolwater onderzoeken
Het voorstel van 50PLUS om het coronavirus vroegtijdig op te sporen via het rioolwater kreeg grote steun in de Tweede Kamer. “Hoe staat het met dat rioolwateronderzoek?”, wil Léonie Sazias weten. “Wordt dat nog steeds gedaan en wat is de stand van zaken daarvan op dit moment? Wordt onze aangenomen motie over onderzoek van rioolwateronderzoek bij verpleeghuizen inmiddels al uitgevoerd? Wat is daar de stand van zaken?”

Vrijblijvendheid schiet niet op
“Dan de terugkerende vakantiegangers. Er komt nu een teststraat op Schiphol, maar of mensen zich willen laten testen is volkomen vrijblijvend. Het dringende verzoek om na terugkomst van vakantie twee weken in quarantaine te gaan wordt slecht gecommuniceerd en nog slechter nageleefd en is nauwelijks te controleren. Er moet toch een wettelijke verplichting mogelijk zijn, want deze vrijblijvendheid schiet niet op. Wat gaat de minister doen voor een betere handhaving? Zoals de stranden afgelopen weekend. Het is volkomen logisch dat mensen uit de cultuursector en de horeca boos worden als ze dit zien. Waar is de politieke moed om die stranden gewoon dicht te doen? En wat als er straks horden jongeren terugkomen uit Chersonissos, waar geen enkele maatregel gehandhaafd wordt? Kunnen zij zich bij terugkomst gewoon weer onder de mensen bewegen en het virus verspreiden? Of gaat het kabinet daar wat aan doen?”

Nazorg voor coronapatiënten
Tot slot vroeg Léonie Sazias aandacht voor de nazorg voor coronapatiënten: “We zien dat patiënten nog heel lang ernstige klachten hebben, zoals ontstekingen aan het hart en longschade door littekenweefsel. Er is vaak langdurige fysiotherapie nodig voor herstel. Hoe staat het met de ontwikkeling van de expertkliniek voor corona? Wat is de stand van zaken betreffende de nazorg voor coronapatiënten? Is de minister hierover al in gesprek met de zorgverzekeraars, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van vergoeding voor fysiotherapie?”

© 12 augustus 2020