Corrie van BrenkNederland telt vier miljoen mantelzorgers. Tijdens de eerste coronagolf is er met hen te weinig rekening gehouden. 50PLUS wil dat voorkomen wordt dat de mantelzorgers bij een eventuele tweede golf wéér vergeten worden.

Nederland telt liefst vier miljoen (!) mantelzorgers. Tijdens de eerste coronagolf is er met hen te weinig rekening gehouden. Het Sociaal Cultureel Planbureau adviseert om bij een eventuele tweede golf wél nadrukkelijk rekening te houden met de alle mantelzorgers. “Wat gaat de minister concreet méér of anders doen voor mantelzorgers bij een eventueel tweede golf?”, vroeg fractievoorzitter Corrie van Brenk (foto) tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. “50PLUS heeft nu het gevoel dat mantelzorgers vergeten worden.”

Ventilatie in verpleeghuizen

50PLUS diende bij het vorige coronadebat in de Tweede Kamer een voorstel in over het controleren van ventilatiesystemen in verpleeghuizen. De stemmen staakten toen; er waren evenveel voor- als tegenstanders. “We zijn van plan dit voorstel weer in stemming te brengen”, kondigde Corrie van Brenk aan. “Er komt nu een taskforce die ventilatiesystemen van scholen gaat testen, wat 50PLUS betreft komt die er ook voor verpleeghuizen. Kan de minister dat toezeggen? Dat scheelt weer een motie!”


► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister-president Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid:

“We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten, maar we zijn niet allemaal de minister van Justitie en Veiligheid. Juist híj had aan iedereen moeten laten zien hoe een huwelijk in tijden van corona eruit hoort te zien. Het werk van boa’s en andere handhavers is door zijn gedrag onmogelijk gemaakt.

In de brief over het testen lees ik dat onze motie over het voorrang verlenen aan zorgmedewerkers moeilijk is vanwege onwenselijke aanpassingen in het systeem die hiervoor nodig zijn. Tegelijkertijd laat de minister zich nog adviseren over het voorrang geven aan zorgmedewerkers. Spreekt hij zichzelf niet tegen? En welke aanpassingen maken dat het voorrang verlenen zo onmogelijk is? Deze motie is met algemene stemmen aangenomen en 50PLUS wil graag dat hij wordt uitgevoerd. Wat ons betreft kan onderwijspersoneel hierbij worden meegenomen.

Het OMT adviseert om bewoners van verpleeghuizen steekproefsgewijs te laten testen in gebieden waar het virus oplaait. Is het al mogelijk om in die gebieden het afvalwater bij verpleeghuizen te testen? Dan weet je zeker of het in een tehuis aanwezig is en hoef je bewoners pas te belasten met een test als er daadwerkelijk corona geconstateerd is. Die test is nu nog best vervelend, zeker voor mensen die dement zijn en niet begrijpen wat er gebeurt. Kunnen we niet een proef doen in Amsterdam, zoals dat ook bij mondkapjes is gebeurd? Dit zou een mooi begin zijn van het uitvoeren van onze motie hierover.

Kunnen medewerkers in de wijkverpleging en thuiszorg zich ook preventief laten testen in gebieden waar het virus flink aanwezig is? Die lopen zelf risico en kunnen veel mensen besmetten.

En ik hoor ook graag van de minister hoe het gaat met het testen van mensen die niet naar een teststraat kunnen, zoals ouderen of mensen met een beperking. Met een gebrek aan capaciteit kan ik me voorstellen dat die groep buiten de boot valt. Waarom kunnen thuiszorgorganisaties die taak niet op zich nemen? Op sommige plekken gebeurt dat al.

Tijdens het vorige debat staakten de stemmen bij de motie van 50PLUS over het controleren van ventilatiesystemen in verpleeghuizen. We zijn van plan deze weer in stemming te brengen. Er komt nu een taskforce die ventilatiesystemen van scholen gaat testen, wat 50PLUS betreft komt die er ook voor verpleeghuizen. Kan de minister dat toezeggen? Dat scheelt weer een motie.

Het Sociaal Cultureel Planbureau adviseert om bij een eventuele tweede golf nadrukkelijker rekening te houden met de vier miljoen mantelzorgers die ons land telt. Wat gaat de minister concreet meer of anders voor mantelzorgers doen bij een eventueel tweede golf? 50PLUS heeft nu het gevoel dat mantelzorgers vergeten worden.

Gisteren hoorden we tijdens de persconferentie dat de minister-president wederom in gesprek is gegaan met jongeren. In het vorige debat heeft de minister-president toegezegd om in gesprek te gaan met ouderen in het Catshuis. Is daar al een afspraak voor gepland? En worden mantelzorgers hier ook bij betrokken?

50PLUS is blij dat onze motie over een moment van rouw wordt uitgevoerd. Sommige steden, zoals Amsterdam, hebben zelf al iets georganiseerd. Maar ik wil graag van de minister-president weten wat de stand van zaken is? Ik hoor er niets meer over.

In een brandbrief van een groep artsen wordt het idee geopperd om een plan te ontwikkelen om per regio een of twee calamiteitenziekenhuizen aan te wijzen. In ‘normale’ tijden kunnen die ingezet worden als een gewoon ziekenhuis, maar bij tijden zoals nu kunnen ze snel worden omgezet worden als een opvang van coronapatiënten. 50PLUS hoort graag wat de minister van dit idee vindt.

In de brief over het testen schrijft de minister dat er een tekort is aan GGD-artsen met een BIG-registratie. Vorige week kregen wij een brief van een gepensioneerde GGD-arts die zich afvroeg waarom gepensioneerde GGD-medewerkers niet zijn benaderd om tijdelijk weer aan de slag te gaan. Hoe staat de minister hier tegenover?

50PLUS begrijpt niet waarom alle passagiers van vluchten uit risicogebieden niet worden getest. Dit moet toch te regelen zijn? En hoe zit het met de verplichte gezondheidsverklaring op Eindhoven?

© 2 september 2020