En wéér stijgt de arbeidskorting voor werkenden veel harder dan de ouderenkorting voor ouderen. “Dat is discriminatie”, stelt 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo. “Belastingdiscriminatie.”

Gerrit Jan van Otterloo met collega-Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias

Wederom moet 50PLUS tot zijn grote verdriet dezelfde conclusie trekken na Prinsjesdag: ouderen staan opnieuw onderaan het prioriteitenlijstje van het kabinet. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo gaf bij de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer aan hoe dat komt: “Het iets lagere belastingtarief in de eerste schijf moeten de ouderen weer inleveren aan een hogere zorgbijdrage. De algemene heffingskorting krijgen gepensioneerden slechts voor de helft, dus dat is weer lekker goedkoop voor de minister.” Van Otterloo – op de foto samen met zijn collega’s Corrie van Brenk en Léonie Sazias – vervolgde: “Zoals elk jaar onder Mark Rutte en Wopke Hoekstra stijgt de arbeidskorting voor werkenden veel harder dan de ouderenkorting voor ouderen. Dat is discriminatie! Belastingdiscriminatie. Als dat niet wordt gerepareerd, dan moet ik u dat kenmerk opspelden.”

Pensioen is ‘tweederangs inkomen’

Wat van ABN Amro natuurlijk geen discriminatie mag heten, is dat deze bank de ruimte om ‘rood te staan’ automatisch inperkt vanaf een bepaalde leeftijd. De kredietlimiet wordt dan vanaf 65 of 70 jaar geleidelijk afgebouwd naar maximaal 1000 euro. Dit gebeurt in principe ongeacht de persoonlijke situatie. “De bank noemt dat natuurlijk geen leeftijdsdiscriminatie”, stelde Gerrit Jan van Otterloo wrang vast, “maar het is wel tekenend voor de teloorgang van ons pensioenstelsel dat banken pensioeninkomen inmiddels al gaan beschouwen als ‘tweederangs inkomen’.”

Fiësta Financiering en macho-begroten

Over de situatie in de Eurozone constateerde Gerrit Jan bij de Algemene Financiële Beschouwingen dat Nederland ‘het zuur in volle Romeinse glorie over ons heen heeft gekregen’. “De biljoenen zijn op tafel gekomen. Maar van onze ‘mitsen en maren’ komt steeds helemaal niets terecht.” Het Kamerlid van 50PLUS zei er niet omheen te willen draaien: “De Duits-Nederlandse financiële cultuur verliest het in Europa van de Frans-Italiaanse-Spaanse financiële cultuur. We drijven weg van de Deutsche Gründlichkeit en schuiven op naar de Franse Laisser-Faire mentaliteit. We laten de oer-Hollandse degelijkheid varen en doen mee aan de frivole Fiësta Financiering van Spanje of aan het pompeus macho-begroten van Italië. Als de Italiaanse schuld 100 procent van het BBP hoger is dan de Nederlandse, dan hebben de Italianen gewoon 100 procent van het BBP ofwel 2.000 miljard cadeau gekregen van hun regering. Een aardig cadeautje, vindt u niet? Dat zouden wij ook wel willen!”

Frankrijk heeft een afgehakte Nederlandse arm

Over de zuidelijke eurolanden en Frankrijk in het bijzonder zei Van Otterloo: “Wij denken steeds ‘we geven ze een vinger’, maar Macron loopt intussen in eigen land rond met een hele afgehakte Nederlandse arm. Zo voelt dat ook. Nederland heeft geen geld voor hogere pensioenen en geeft geen loonsverhoging aan zorgmedewerkers. Maar we moeten wél geld afstaan aan landen die de pensioenen gewoon verhogen en hun zorgmedewerkers er 5 procent bij geven. En vlak nadat we dat gedaan hebben, krijg je te horen dat we vrekken zijn die de vrede en welvaart van heel Europa op het spel zetten door zo krenterig te zijn. Volgende keer willen ze het dubbele!”

Groeifonds

Nederland krijgt een ‘groeifonds’, al omgedoopt tot ‘Wopke Wiebes Fonds’. De uitwerking daarvan stelt 50PLUS niet gerust. “We zien een fonds dat op afstand van de politiek wordt gezet. Typisch een oplossing van de twee oud-consultants. Voluit invloed voor lobbyorganisaties gegarandeerd via hun contacten met de ambtenarij en de bestuurders van het fonds”, stelt Gerrit Jan van Otterloo. “Aan het ‘groeifonds’ van het kabinet ligt geen toekomstdroom ten grondslag. We hebben nooit gedebatteerd over de toekomstvisie waar we met zijn allen graag 20, 50 of misschien zelfs wel 100 miljard voor over hebben. Een politieke visie behoort niet te worden dichtgetimmerd vóór de verkiezingen. Het moet juist tot inzet gemaakt worden ván de verkiezingen. Het is mijns inziens veelzeggend dat de motie om dit te regelen het niet heeft gehaald”, aldus het Kamerlid van 50PLUS. •

Klik hier voor de volledige inbreng van 50PLUS bij de Algemene Financiële Beschouwingen

© 29 september 2020