Vier op de tien mantelzorgers vindt dat er in Nederland te weinig steun en waardering voor hen is, blijkt uit een peiling van 50PLUS in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

Dag van de Mantelzorg 2020

“Zonder gezonde mantelzorgers gaan mensen met een kwetsbare gezondheid het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen”, zegt Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Naast onze enorme waardering voor het werk dat zij onbetaald en met liefde doen, moeten we er ook voor zorgen dat mantelzorgers beter worden ondersteund. Zo weten veel mensen niet de weg te vinden bij logeer- en respijtzorg. Terwijl dat er juist voor kan zorgen dat mantelzorgers ‘hun batterij even kunnen opladen’, waardoor ze voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Vanuit 50PLUS gaan we ons hiervoor inzetten en daarom hebben we dit ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen.”

Onmisbaar

Bijna één op de drie Nederlanders – 32 procent – verleent mantelzorg: zij helpen een naaste bij de verzorging of in het huishouden. Omdat zij zorgen voor een familielid, grootouder of andere naaste vinden mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Want deze 4,5 miljoen mantelzorgers zijn onmisbaar! Daarom is het vandaag Dag van de Mantelzorg, de dag waarop alle mensen die zich belangeloos en in stilte inzetten voor hun naasten in het zonnetje worden gezet.

Te weinig steun

Onder de achterban van 50PLUS ligt het percentage mensen dat mantelzorg verleent nog hoger dan het landelijke cijfer: liefst 45 procent! Dat blijkt uit een peiling van 50PLUS onder leden en geïnteresseerden die we deden in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Een groot deel van de mantelzorgers vindt dat zij in Nederland onvoldoende gesteund en gewaardeerd worden. 41 procent van de ruim vijfhonderd respondenten voelt duidelijk te weinig waardering en steun, 49 procent ervaart die waardering af en toe en 10 procent voelt zich wel erg gesteund.

Uren per week

In Nederland bieden mantelzorgers gemiddeld 9,5 uur zorg per week. Onder de achterban van 50PLUS ligt het aantal wekelijkse mantelzorguren significant hoger dan het landelijk gemiddelde, op 16,5 uur. Over mantelzorg staat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS: “Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Zowel in het regelen van zaken als voor hun persoonlijk welzijn. Zonder gezonde mantelzorgers gaan kwetsbare mensen het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen”. 73 procent van de deelnemers aan de peiling vindt dat een uitstekend standpunt, en nog eens 18 procent kan zich daarin vinden.

© 10 november 2020