Eurobiljet - Foto: Isadora Lollo (FreeImages)Laat bedrijven die het afgelopen jaar hebben geprofiteerd van de coronamaatregelen extra winstbelasting betalen. Met dit voorstel voor een ‘solidariteitsheffing’ komt 50PLUS aan het begin van 2021.

Veel bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, zijn in 2020 door de COVID-pandemie hard geraakt. De overheid moest (en moet nog steeds) bijspringen om de economische gevolgen van dit vreselijke virus te verzachten. Maar er zijn ook bedrijven die juist de wind in de zeilen kregen, onder meer als gevolg van veranderende bestedings- en distributiepatronen. Zo hebben onder meer internetbedrijven, supermarkten, pakketbezorgers en de fietsbranche enorm goed gedraaid.

Extra winstbelasting

“De hoge omzet en winst van deze bedrijven is mede te danken aan de overheid,” aldus Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Door de omvangrijke steunprogramma’s heeft het kabinet een diepe recessie weten te voorkomen. Wij vinden het dan ook terecht dat deze bedrijven een extra winstbelasting over 2020 betalen. Noem het een solidariteitsheffing.”

Redelijk en billijk

50PLUS vindt deze extra heffing redelijk en billijk. Het is heel fijn dat bedrijven als supermarkten en internetbedrijven het zeer goed deden in 2020. Maar dat had er heel anders uit kunnen zien als het kabinet geen drastische maatregelen had genomen. Enerzijds om het besteedbaar inkomen van velen (zo goed mogelijk) op peil te houden en anderzijds als lockdown-maatregelen (zoals winkel- en restaurant- sluitingen en de oproep om niet te gaan winkelen) niet waren genomen.

Bijdrage

“De voorgestelde tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting, het Vpb-tarief, voor die bedrijven die in 2020 een veel hogere winst hebben geboekt, is hun bijdrage aan de financiering van de steunmaatregelen”, vindt Liane den Haan

Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo noemde deze heffing al eerder in het debat over de Miljoenennota en het debat over het nieuwe Belastingplan. “Er zijn bedrijven die veel voordeel van de coronamaatregelen hebben”, constateerde het Kamerlid van 50PLUS. “Bijvoorbeeld omdat ze plexiglas maken, omdat ze beschermende kleding importeren of medicijnen maken. Ik zou van de minister expliciet willen weten hoe juist de winnaars kunnen bijdragen aan het financieren van al die maatregelen die al zoveel gekost hebben en waarvan de rekening straks weer bij gewone mensen dreigt te worden gelegd. De vraag aan de minister van Financiën is daarom: ‘Op welke manier dragen degenen die juist extra geprofiteerd hebben van de coronacrisis nu bij in de kosten die de staat maakt om de verliezers te steunen?’”, aldus Gerrit Jan in de Tweede Kamer. 50PLUS stuurt nu ook een brief aan de minister van Financiën om dit voorstel kracht bij te zetten.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 8 januari 2021