MVO Nederland hield een verkiezingsdebat dat in het teken stond van de nieuwe economie. Waar liggen economische kansen, wat zijn bedreigingen en wat kunnen en moeten we doen voor de economie om sterker uit de huidige crisis te komen? Tweede Kamerkandidaat Raymond Brood nam namens 50PLUS deel. Er werd onder meer gedebatteerd over vergroening van het belastingstelsel als sleutel naar een nieuwe economie.

Raymond Brood bij het verkiezingsdebat van MvO Nederland - Foto: MvO Nederland

MVO Nederland is een beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Doel van MVO Nederland is een netwerk van partners vormen dat samen innoveert om de nieuwe economie te bereiken. Jaarlijks houdt de organisatie een Nieuwe Economie-event. Dit jaar stond deze activiteit helemaal in het teken van de verkiezingen.

Duurzame ontwikkeling

“Als we de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 willen halen, moeten we op vrijwel alle thema’s versnellen”, stelt MVO Nederland. “Een groeiende groep mensen staat te springen hieraan bij te dragen – van jong tot oud, van ondernemer tot werknemer, van links tot rechts. Tijdens het Nieuwe Economie-event van 2021 debatteerden we met diverse politieke partijen over toekomstbestendig beleid.”

Kosten bij producent

Aan het debat dat op 25 januari werd gehouden deed namens 50PLUS Raymond Brood (foto) mee, de nummer 2 op de kieslijst van onze partij. Een stelling waarover Raymond met collega-Kamerkandidaten debatteerde was ‘Vergroening van het belastingstelsel is dé sleutel naar een nieuwe economie’. “50PLUS gelooft in het beïnvloeden aan de bron en legt dus de nadruk op lasten bij de producent-vervuiler en niet zozeer bij de consument, want dat is gebleken niet effectief”, betoogde Raymond. “Kijk maar naar accijnzen op drank, tabak en benzine en ook de kosten van energieopslag. Wat werkt is de kosten bij de producent of de distributie leggen. Dan is er ook gelijk druk om te innoveren. Daarom pleiten wij ook voor het belasten van CO2.”

In de Nederlandse schatkist

50PLUS wil dat belastingenmaatregelen die Nederlanders moeten betalen ook in de Nederlandse schatkist terecht komen. “En dus niet in Brussel!”, waarschuwde Raymond. “Brussel kost al genoeg. Wel moeten de regels geharmoniseerd worden in de Europese Unie. Op basis van EU-richtlijnen moeten grote bedrijven een milieujaarverslag opmaken. Nog veel scherper moet duidelijk worden hoeveel vervuilende uitstoot ze produceren, wat hun grondstofverbruik is en hoe ze recyclen.” Raymond pleit ervoor dat kennis over nieuwe technologieën snel beschikbaar komt. “Die moet direct in besluiten worden meegenomen, zodat we geen verouderde technologie vanwege haast invoeren.” (Tekst loopt door onder de foto)

Raymond Brood debatteert

Invloed van onze pensioenfondsen

In het debat werd geopperd dat bij grote multinationals een tegenmacht van werknemers nodig is om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bewaken. “Ik heb uitgelegd dat we zélf aandeelhouder zijn van de meeste multinationals”, vertelt Raymond, “want onze pensioenfondsen zijn de grootste beleggers en kunnen bedrijven beïnvloeden of zelfs uit hun portefeuilles weren. Dus: ga naar je pensioenfonds en maak het bespreekbaar! Dat het werkt, blijkt bijvoorbeeld met het weren van wapenfabrikanten. En het is ook al gebleken dat maatschappelijk verantwoord beleggen nét zo rendabel is als traditioneel beleggen, maar met als groot voordeel een betere leefomgeving voor iedereen!”

Groen in plaats van poen

“Vervoer moet zo worden ingericht dat zij vergroening bevordert”, stelt Raymond Brood. “Dat geldt zowel nationaal als internationaal. Vliegen op kortere afstanden moet vervangen worden door trein. De trein moet ook de auto vervangen voor de middellange afstand in Nederland, dat is sneller en goedkoper.” Een andere maatregel die 50PLUS stimuleert is van grijs naar groen wonen. Raymond legt uit: “We stimuleren dat in de nieuwbouw groen gebouwd wordt. Dat doen we door regelgeving, maar ook door subsidies om deze huizen betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor bestaande woningen. Het moet voor mensen met een beperkt inkomen, zoals AOW, door subsidie mogelijk zijn om in een geïsoleerd huis te wonen.”

600.000 huizen

Twee derde van het Nederlands grondgebied is bestemd voor landbouw. “Met 1 procent verschuiving van agrarische bestemming naar wonen komt er ruimte voor 600.000 groene, betaalbare huizen”, rekent Raymond Brood voor. Hij vervolgt: “Vergroening moet voor iedereen betaalbaar blijven en er moeten subsidies komen voor degenen die het niet kunnen betalen.” Ook voor de gezondheid van de Nederlanders ligt er een taak voor ondernemers: “Er moet regelgeving komen voor producenten met betrekking tot ongezonde zaken als zout, suiker en kankerverwekkende stoffen. Ongezonde producten, zoals snoep, mogen wat 50PLUS extra belast worden. En om beïnvloedbare kinderen te beschermen moeten ongezonde zaken in winkels minder verleidelijk en uit het directe zicht worden aangeboden en moet er een verbod op (sluik)reclame in de media komen.”

► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

© 27 januari 2021