De verschillen in betaling tussen mannen en vrouwen nemen langzaam af, maar veel te langzaam. “Er is geen enkel excuus meer om weg te kijken bij dit verschil”, zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij de behandeling van de initiatiefwet om gelijke beloning af te dwingen.

 Corrie van Brenk met haar collega's Lilianne Ploumen, Nevin Özütok en Jasper van Dijk in vak K.

Samen met haar collega’s Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) diende 50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk een wetsvoorstel in om voor vrouwen en mannen gelijke beloning voor hetzelfde werk af te dwingen. Hoewel ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse, onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen. Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 14 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Dat verschil werkt ook door in de pensioenen. Voor 50PLUS is het belangrijk dat gelijke beloning ook voor die groep geldt. “Gelijke beloning nú is noodzakelijk voor een gelijk pensioen láter, laten we dat niet vergeten”, benadrukt Corrie.

In vak K

Als medeopsteller van de initiatiefwet nam Corrie van Brenk, samen met haar drie collega's, in de Tweede Kamer plaats in vak K (foto), het vak waarin doorgaans alleen de ministers en staatssecretarissen zitten. Het is goed gebruik dat bij de behandeling van een wetsvoorstel de initiatiefnemers het debat volgen vanuit vak K. De politieke partijen in de Tweede Kamer poneerden vandaag hun gedachten over de voorgestelde wet. Voor 50PLUS nam Gerrit Jan van Otterloo deze taak voor zijn rekening. De vier indieners geven, zoals gebruikelijk is, op een later moment antwoord op de gestelde vragen.

Meer dan nodig

“Het is triest dat we in 2021 nog moeten praten over gelijke beloning van mannen en vrouwen. De verschillen nemen langzaam af, maar veel te langzaam. Er is geen excuus om weg te kijken bij dit verschil”, zei Gerrit Jan van Otterloo tijdens de behandeling van het wetsvoorstel. “De uitspraak van het College van de Rechten van de Mens vorig jaar toont aan dat dit initiatief meer dan nodig is. Want als zelfs in een sector waar het merendeel vrouwen werken geprocedeerd moet worden voor gelijke beloning, dan is er nog veel te doen in Nederland. Ik heb het over de uitspraak over de GGZ Delfland.”

Inclusief en goed werkgeverschap

Het Kamerlid van 50PLUS wist te melden dat organisaties die wél actief aan de slag zijn met het onderzoeken en dichten van de loonkloof gelijke beloning als een vanzelfsprekend onderdeel van inclusief en goed werkgeverschap zien. “Zij geven aan overtuigd te zijn dat gelijkheid en diversiteit hun bedrijf beter maken”, aldus Gerrit Jan.


De verder inbreng van Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij de behandeling van de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk:

“We bedanken de indieners om dit initiatief te nemen, het is noodzakelijk en wenselijk.

Organisaties die hier onderzoek naar hebben gedaan en dachten dat dit bij hen niet voor kwam, moesten terug rapporteren dat er onverklaarbare verschillen waren. Zij hebben dit gecorrigeerd. Maar nog lang niet iedere werkgever neemt de moeite of erkent het probleem. Sterker: zelfs de overheid blijft in gebreke, juist de overheid zou het sprekende voorbeeld moeten zijn.

Organisaties pakken het niet op
Slechts 1 op de 10 organisaties heeft daadwerkelijk onderzoek gedaan naar gelijke beloning. De rol van het hoger management blijkt hierin doorslaggevend. Organisaties hebben met name vanuit het hoger management meer draagvlak nodig om gelijke beloning te meten in de organisatie, gevolgd door beschikbare middelen zoals tijd en geld. Dus een wettelijke verplichting is een stimulans voor organisaties.

Een aardig voorbeeld: Pensioenuitvoerder APG deed op eigen initiatief onderzoek naar de loonkloof en kwam erachter dat zij vrouwen en mannen niet altijd gelijk belonen voor gelijk werk. Daarom hebben ze salarissen gelijkgetrokken. Om in de toekomst opnieuw scheefgroei te voorkomen heeft APG via vervolgonderzoek gekeken naar de oorzaken van ongelijke beloning. Wat opvalt is dat scheefgroei niet ontstaat bij indiensttreding of bij beoordeling, maar dat vrouwen minder snel promotie maken. Hierdoor groeien ze minder snel in salaris dan mannen, aldus APG.

Alle organisaties zouden dit moeten doen. De vrouwen van Nederland verdienen dit! Nogmaals complimenten aan de initiatiefnemers, het wordt tijd dat we in navolging van IJsland ook in Nederland gelijke beloning serieus nemen.”

Gerrit Jan van Otterloo gaf de indieners nog enkele vragen mee ter beantwoording:

- Willen de initiatiefnemers dat er aandacht is voor economische zelfstandigheid?
- Wat willen zij precies bereiken met de wetgeving en wanneer zien zij voor zich dat de loonkloof in Nederland tussen mannen en vrouwen gedicht is?
- Hoe zien de initiatiefnemers voor zich dat werkgevers dit ook daadwerkelijk gaan doen?
- Welke controle of handhaving van dit wetsvoorstel zien zij voor zich?

Lees ook: Dwing gelijke beloning tussen mannen en vrouwen af

© 2 februari 2021