Om de woningnood in Nederland op te lossen stelt 50PLUS voor 1 procent van de landbouwgrond voor woningbouw te gebruiken, om zo het tekort van 420.000 woningen op te lossen. Bovendien beveelt 50PLUS aan om geen gezinswoningen te bouwen, maar woningen voor kleine huishoudens en dan met name voor ouderen. Want dát is de sleutel om de woningmarkt van het slot te halen en om ervoor te zorgen dat ook starters en gezinnen een passende woning kunnen vinden.

Bouwvakker met helm

“Ruim vijftien jaar geleden was al duidelijk dat we in Nederland tegen een groot tekort aan woningen aan zouden lopen”, vertelt lijsttrekker Liane den Haan. “Het kabinet stond erbij en keek ernaar. Dat is één van de belangrijkste redenen voor mij om de politiek in te gaan. Want er móet een oplossing komen voor het tekort van nu al 420.000 (!) woningen in Nederland. VVD en CDA roepen nu – in campagnetijd – dat ze vinden dat er veel meer gebouwd moet worden, maar wat hebben ze daar de afgelopen tien jaar zelf aan gedaan? Niets! Ik vind dat onbegrijpelijk.”

Eén procent landbouwgrond voor 800.000 extra woningen

Twee derde van de landoppervlakte van Nederland wordt gebruikt voor de land- en tuinbouw. Uit recent onderzoek blijkt dat een groot deel van de boeren geen opvolging heeft voor hun bedrijf. Wat 50PLUS betreft wordt hun grond niet gebruikt voor nog grotere boerenbedrijven, maar om de wooncrisis op te lossen. Als we 1 procent van de landbouwgrond inzetten voor wonen betekent dat dat we ruimte hebben voor 800.000 extra woningen. Daarmee is het hele woningtekort in één keer van de baan!

Bouw vooral seniorenwoningen. Waarom is dat?

Het voorstel van 50PLUS is om op de vrijgekomen grond vooral woningen voor kleine huishoudens, en dan met name ouderen, te bouwen. Nederland vergrijst en 47 procent van de senioren geeft aan dat hun huidige woning niet geschikt is om oud te worden. Als we ervoor zorgen dat senioren kunnen verhuizen naar een woning die wel bij ze past, dan slaan we twee vliegen in één klap:
1. Er komen enorm veel woningen vrij, waardoor doorstroom op de woningmarkt op gang komt. Dat maakt dat starters en gezinnen ook een passende woning kunnen vinden.
2. We besparen tientallen miljoenen euro’s op gezondheidszorg, want ouderen die goed wonen, zo blijkt uit cijfers, voelen zich beter en hebben minder zorg en ondersteuning nodig.

Minister van Wonen

Natuurlijk moet dit plan goed worden uitgewerkt. Er zullen boerenbedrijven moeten worden verplaatst om ervoor te zorgen dat er op de juiste plekken woningen kunnen worden gebouwd. Daarom pleit 50PLUS ervoor dat er een minister van Wonen komt die bevoegdheden heeft om dit te regelen.

Voorkom leegstand, bouw voor senioren

“Heel veel gemeenten hebben geen idee hoeveel er gebouwd moet worden en voor wie”, stelt Liane den Haan. “Daarom moet er wat ons betreft verplicht een woon-leefvisie per gemeente komen. Met concrete afspraken over het aantal één- of tweepersoonshuishoudens, gezinswoningen en woongemeenschappen dat gebouwd gaat worden. Je zult zien dat we dan doorstroming krijgen en beter inspelen op de toenemende behoefte aan woningen voor kleine huishoudens. Daarmee voorkomen we dat we huizen bouwen die straks leeg komen te staan. Want dat is wat er gebeurt als je vooral gezinswoningen bouwt. Dat moeten we dus niet doen: we moeten bouwen voor ouderen, zodat ook alle andere generaties daarvan profiteren.”

► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

© 16 februari 2021