Martine Baay debat EK 2020 03 10 Foto EK

De fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer vindt het onwenselijk dat door een demissionair kabinet  zonder enige onderbouwing mogelijk een keuze kan worden gemaakt  tussen twee wetten zonder dat het parlement  enige invloed kan uitoefenen op zo’n keuze.

“Deze situatie zou wel eens een precedentwerking kunnen hebben in de zin van als het via de ene weg niet lukt dan doen we het gewoon via een andere. Zo houden we meerdere ballen in de lucht. Dat komt het wetgevingsproces niet ten goede”, zei 50PLUS-Senator Martine Baay toen zij het standpunt van haar fractie over de spoedwet avondklok verwoordde.

Volgens Baay in haar betoog is het wetsvoorstel met stoom en kokend water binnen een paar dagen in elkaar gezet. Het werd vervolgens binnen 48 uur in behandeling genomen door beide Kamers.  “Wetgeving op deze manier behandelen is verre van zorgvuldig en zorgt daardoor voor afname van benodigd draagvlak in de samenleving. De meeste burgers vinden de ontstane situatie toch al onbegrijpelijk”, sprak ze vrijdag 19 februari in de Senaat.

Het stellen van een avondklok heeft volgens Baay een bijzonder en ingrijpend karakter. “De persoonlijke levenssfeer en ook de bewegingsvrijheid komen in het geding. Zo’n instrument uit de gereedschapskist halen moet zonder meer noodzakelijk zijn, zijn nut hebben bewezen en alle andere opties moeten zijn uitgeput,” zei ze. Eraan toevoegend dat 50PLUS in de Senaat nog twijfels had of aan al deze voorwaarden is voldaan.

Een dag eerder in de Tweede Kamer noemde 50PLUS-parlementariër Gerrit Jan van Otterloo ‘deze avondklokgate’ een slechte zaak. Hij zei dat voor 50PLUS de beperking van de aantallen corona-slachtoffers de hoogste prioriteit heeft en “dat wij niet de luxe hebben om maar geen maatregelen te nemen."

Klik HIER om de volledige bijdrage van Martine Baay te lezen aan het debat over de wet avondklok in de Eerste Kamer.