Martine Baay 950 maart 2021 1

50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay is benoemd tot lid van de parlementaire onderzoekscommissie die de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving gaat onderzoeken.

Op 23 maart heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn deze onderzoekscommissie ingesteld. Hij benoemde senator Ruard Ganzevoort tot voorzitter van de commissie.

De onderzoekscommissie is ingesteld naar aanleiding van het eerder ingediende onderzoeksvoorstel waar de Kamer op 23 februari mee instemde. Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. De commissie gaat zich met haar onderzoek richten op vier sectoren: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

Wat betreft de verdere samenstelling van de commissie is rekening gehouden met politieke afspiegeling, parlementaire en bestuurlijke ervaring, diversiteit, affiniteit met het onderwerp en juridische en wetenschappelijke kennis. Als lid van de commissie zijn naast Martine Baay verder benoemd Van der Burg (VVD, ondervoorzitter), ), Frentrop (FVD), Karakus (PvdA), Prins (CDA) en Stienen (D66).

28 maart 2021