De beëdiging van de nieuwe Kamerleden

Kamerleden komen, Kamerleden gaan, maar de democratie blijft altijd bestaan. Dat gold speciaal voor de laatste twee dagen van maart, waarop Kamerleden afscheid namen van het parlement en waarop nieuwe Kamerleden werden beëdigd; namens 50PLUS Liane den Haan.

Afscheid van Léonie, Gerrit Jan en Corrie (v.l.n.r.)

Vertrekkende Kamerleden

De laatste twee dagen van maart stonden in de Tweede Kamer in het teken van het vertrek én de komst van Kamerleden. Op 30 maart werd afscheid genomen van 69 Kamerleden die niet meer terugkeren. Onder hen de drie Kamerleden van 50PLUS. Voor ieder vertrekkend parlementslid had voorzitter Khadija Arib enkele persoonlijke woorden in petto. Fractievoorzitter Corrie van Brenk kreeg naast lof over haar grote inzet een knipoog van de Kamervoorzitter voor haar passie voor bokswedstrijden en de hardrockband Guns ’N Roses. Volgens mevrouw Arib was Léonie Sazias gegroeid van ‘Veronica-babe naar Binnenhof-tijger’ en werd bij Gerrit Jan van Otterloo gewag gemaakt van zijn eerste zittingsperiode in de Kamer, liefst dertig jaar geleden.

Léonie met haar Ridderorde - Foto: Adri van Esch

Ridder

Vanzelfsprekend werden de drie Kamerleden van 50PLUS bedankt voor hun jarenlange inzet en inbreng, niet alleen door Kamervoorzitter Arib, maar ook door de medewerkers van de fractie. Gememoreerd werd vooral dat de fractie van 50PLUS met Kamerleden en medewerkers vier jaar lang zonder enige wanklank, en succesvol, met elkaar heeft gewerkt. Het stigma dat 50PLUS een ‘ruziepartij’ zou zijn, wordt daarmee gelogenstraft. Aan het eind van de afscheidsdag was er nog een bijzondere verrassing voor Léonie Sazias; zij werd namens de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (foto).

Liane de Haan wordt welkom geheten op het fractiekantoor van 50PLUS door Hugo Greeven

Beëdigd

Een dag later – op woensdag 31 maart – werden alle nieuwe Tweede Kamerleden officieel beëdigd. Onder de nieuwe Kamerleden, die in drie rondes de eed of de belofte aflegden, bevond zich Liane den Haan, die namens 50PLUS plaatsneemt in de Tweede Kamer. Liane werd na afloop van de beëdiging welkom geheten op de burelen van de fractie door ambtelijk secretaris Hugo Greeven (foto). Meteen daarna moest Liane aan de slag: de nieuwe Tweede Kamer stelde de profielschets vast voor de Kamervoorzitter en tijdens de Regeling van Werkzaamheden werd een debat aangevraagd over de situatie die is ontstaan in de verkenningsfase van de kabinetsformatie.

► Blijf 50PLUS volgen! Meld u hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief

© 31 maart 2021