Martin van Rooijen 960 GVT5199

De Eerste Kamerfractie van 50PLUS staat achter het wetsvoorstel ter verhoging van de rekenrente voor pensioenen.

De vroegere Tweede Kamerfractie van 50PLUS heeft na maandenlang voorbereidend werk van onder anderen Martin van Rooijen en Corrie van Brenk een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot tijdelijke verhoging van de rekenrente. Dit om nieuwe kortingen op de pensioenen tegen te gaan en indexatie na meer dan tien jaar weer mogelijk te maken.

Omdat de nieuwe Tweede Kamerfractie van 50PLUS heeft laten weten dit voorstel niet te zullen verdedigen, heeft de Tweede Kamerfractie van de SP dit voorstel nu overgenomen.

Eerste Kamerfractievoorzitter Martin van Rooijen: “We gaan hiervoor actief de boer op”.

Het besluit van de nieuwe Tweede Kamerfractie is zonder enig overleg met de indieners of Eerste Kamerfractie genomen. Meermalen was op dit overleg aangedrongen.

Martin van Rooijen: “Pensioen is het kroonjuweel van 50PLUS. Onze partij moet zich onderscheiden en niet aansluiten bij het peloton. Door dit voorstel zal de dekkingsgraad voldoende stijgen zodat kortingen niet plaats vinden en zelfs indexatie mogelijk wordt. Deze wens wordt ook door de vakbonden gesteund. Het is volstrekt redelijk en logisch dat de fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer dit voorstel niet alleen blijft steunen, maar er actief de boer voor op zal gaan”.

Van Rooijen, oud-staatssecretaris, noemt de suggestie dat er onderhandelingsruimte zou zijn, misleidend. “Nu 50PLUS in de Tweede Kamer nog maar één zetel heeft, is dat zeker niet genoeg om onderhandelingen af te dwingen”.

Tot slot meent de Eerste Kamerfractievoorzitter dat door de houding van de Tweede Kamerfractie “50PLUS welke grip dan ook verliest op dit voor zijn achterban zo belangrijk onderwerp”.

Lees HIER de integrale tekst van Martin van Rooijen.

12 april 2021