Nederland staat de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daarom moet het ouderenbeleid één van de hoofdthema’s worden die het nieuwe kabinet oppakt. Dat heeft fractievoorzitter Liane den Haan laten weten aan informateur Herman Tjeenk Willink.

Liane den Haan na afloop van haar gesprek met informateur Tjeenk Willink

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende decennia sterk toe, mede omdat mensen langer blijven leven dan vroeger. In ons land komen op termijn liefst twee tot drie keer zoveel 80-plussers dan er nu zijn. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal juist veel minder sterk groeien of zelfs krimpen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week vrijgaf.

Vergrijzing

De demografische ontwikkelingen in Nederland en de uitdagingen die die met zich meebrengen behoren wat 50PLUS betreft tot de thema’s die de komende jaren door het nieuwe kabinet met kracht moeten worden opgepakt. Dat heeft fractievoorzitter Liane den Haan aan Herman Tjeenk Willink laten weten. De informateur stelde na zijn eerste gespreksronde met alle politieke partijen dat vier of vijf grote problemen moeten worden vastgelegd die eerst moeten worden aangepakt. “Is er een gemeenschappelijk doel dat moet worden bereikt en welke belemmeringen staan in het bereiken daarvan in de weg?”, schreef Tjeenk Willink aan de fractievoorzitters. Voor 50PLUS is dat duidelijk: de vergrijzing van Nederland en wat daar allemaal bij komt kijken, is zo’n doel. Ook straks nog moeten inwoners van ons land goed ouder kunnen worden.

Grote consequenties

Liane den Haan sprak gisteren voor de tweede keer met Herman Tjeenk Willink. Veel zaken die zij in het eerste gesprek ter tafel bracht, kwamen in de notitie van de informateur terecht. In het vervolggesprek gaf de fractievoorzitter aan dat ouderenbeleid tot de belangrijkste thema’s voor het nieuwe kabinet hoort. “Een visie op ouder worden heeft hoge prioriteit gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland. De groei van de groep ouderen heeft grote consequenties voor allerlei onderwerpen, zoals de woningmarkt, het pensioenstelsel en de gezondheidszorg. Daarom moet dat één van de hoofddoelen worden waaraan het nieuwe kabinet gaat werken. Andere belangrijke thema’s zijn onder meer de effecten van de coronacrisis en klimaat”, aldus Liane.

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 21 april 2021