Een onderwerp dat je liever niet overkomt maar als het je toch gebeurt en je kunt geholpen worden dan zijn er naast een aantal jaren minimale bedragen om van te leven ook problemen als je huishoudelijke hulp of andere zorg via WMO nodig hebt. De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over het originele inkomen en dus niet over je leefgeld.

Dit houdt in dat je als eigen bijdrage al makkelijk € 192,- per maand betaalt terwijl € 20,- eigenlijk bij het bedrag van je leefgeld past. Moeten we iets aan doen; bijvoorbeeld kwijtschelding van eigen bijdrage. De allergrootste zorg is natuurlijk dat er geen burgers in de situatie komen dat zij van deze regeling gebruik moeten maken. Dus op tijd actie ondernemen; door de burger zelf, maar ook door de schuldeiser(s). Zij dienen deze klanten er op te wijzen dat dergelijke regelingen door de gemeentelijke overheid worden aangeboden.

De kandidatenlijst GR18:

1    Hans Weevers

2    Philip de Groot

3    Gerrit Sprik

4    Frits Piekema

5    Ria Sprik-Toeters

6    Roely van Arkel-Ruiling

7    Herman Trots

8    Willem Metz

9    Frans Jasperse

10   Jaap Bakker

Lees meer...

Het overgrote deel van de Apeldoornse gemeenteraad is van mening dat windenergie op de Veluwe geen goede zaak is. Zoals dor de 50PLUS fractie is verwoord zal door de natuurlijke luwte van het gebied de windsnelheden niet boven de gewenste 7 meter per seconde komen waardoor de rentabiliteit ( zowel technisch als economisch ) niet gehaald kan worden zonder forse subsidies van gemeente en rijk.

Lees meer...

Als fractievoorzitter probeer je toch om alle informatie over belangrijke zaken bij elkaar te brengen maar in de zaak “Teuge en de vliegroutes over de Veluwe van en naar Lelystad” werd het ietsje te veel van het goede. Zo kwamen er allerlei brieven van de vorige staatssecretaris Sharon Dijksma met steeds weer andere informatie en soms weer andere interpretaties van haar eigen beweringen. De huidige staatssecetaris gaat hierin verder.

Lees meer...

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!