Berry OudbierIn maart 2017 ben ik, als 40er, lid geworden van 50 PLUS. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer men het ergens niet mee eens is, of denkt dat je het verschil zou kunnen maken, je aan de zijlijn kan blijven staan, of je kunt er ook wat aan doen en voor dat laatste  heb ik gekozen.

Onlangs ben ik benoemd tot fractievertegenwoordiger van 50PLUS Apeldoorn. Deze taak neem ik zeer serieus, maar dat spreekt voor zich.

Ik vind scholing en omscholing erg belangrijk dit hangt voor mij weer samen met werkloosheid onder de 50 plusser, maar is al merkbaar voor mensen die begin 40 zijn.

Tevens zou me graag inzetten daar waar het gaat om armoede/ schulden bestrijding. Vaak lopen mensen aan tegen allerlei regels, waardoor men al snel afhaakt of door de bomen het bos niet meer ziet. Dit werkt zeer frustrerend, wat dan ook de gezondheid en levensplezier niet ten goede komt.

Onderwijs vind ik zeer belangrijk, niet alleen dat de scholen goed onderhouden zijn, maar ook dat de leerdoelen behaald worden met een goed tot zeer goed resultaat. Tevens wil ik pleiten voor passend onderwijs en niet alleen voor de jeugdigen, maar zeer zeker ook voor de ouderen. Denk hierbij aan deeltijd opleidingen en eenvoudig overleg met de docent.

45 Plussers hebben relatief weinig kans van slagen op de arbeidsmarkt. Vaak word er een onzin reden bedacht om de wat oudere werkzoekende af te wimpelen. Iedereen weet dat een oudere werknemer vaak iets duurder in uurloon is voor de werkgever. Diezelfde werkgever vergeet dat de oudere werknemer vaak meer gemotiveerd is om te gaan werken, omdat deze weet dat hij/ zij niet snel een andere baan vindt. Dit is ook een reden waardoor de oudere werknemer zich niet snel ziek zal melden.

Ik zou graag aan de slag gaan om werkgevers meer te motiveren om ouderen aan te nemen.

Huisvesting is ook een aandachtspunt voor me, door de sloop van hoogbouw en door beperkte nieuwbouw is er een woningtekort ontstaan. Helemaal in de sociale sector. Ik wil dus pleiten dat er meer hoogbouw komt. Dit is niet alleen om op korte termijn de sociale woningnood  te tackelen, maar ook om te voorkomen dat er binnen korte tijd in het buitengebied moet worden gebouwd, waardoor Apeldoorn en de dorpen in de gemeente groter dreigen te worden en waardoor er meer natuur en landbouw gebied verdwijnt.

Tevens wil ik een luisterend oor bieden aan de inwoners van onze mooie gemeente. Een ieder mag me aanspreken en/ of contact met me opnemen. Ik probeer dan, zo goed als kan, het probleem wat er is aan te pakken.