Geachte heer/mevrouw,

Onze hartelijke dank voor uw donatie. Wij gaan ons uiterste best doen om uw gift zou goed en nuttig mogelijk in te zetten bij het verwezenlijken van onze en uw doelstellingen!

Hoogachtend,

Anneke van der Helm
Partijbureau 50PLUS