Woensdagavond 15 november was ik aanwezig op de inloopavond ‘nieuwbouw Delvers duin’ in Egmond aan den Hoef. Er kwamen vele Egmonders op deze nieuwbouwplannen af. Dat betekent dat het goed is dat er weer bouwplannen worden ontwikkeld in de Egmonden. De bedoeling van dit schrijven is niet dat ik op dit moment in ga op hoe de plannen zijn ingebed op het gebied.

Echter wat opviel is dat er niets gepland staat voor seniorenwoningen in dit nieuwe gebied! Dat lijkt mij geen goede ontwikkeling, omdat daar volgens mij in een vergrijzende woonkern wel behoefte aan is. Is dit mogelijkerwijs toch nog in te passen en wel om de volgende redenen.

Lees meer...

50PLUS denkt mee op lokaal niveau. Onderstaand een reactie van Onno van Ulzen voor de inspraakavond over de plannen Slotkwartier van 18 oktober jongstleden.

Geacht Gemeentebestuur,

Allereerst goed dat u afgelopen woensdag 18 oktober een inspraakavond heeft georganiseerd betreffende Plannen Slotkwartier. Fijn dat wij in de gelegenheid zijn gesteld als burger, maar ook als politieke partij te reageren op uw voorgenomen plannen.

Lees meer...

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!