Op zaterdag 2 december jl. hebben de Bredase leden van 50PLUS in een gemeentelijke ledenvergadering ingestemd met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De kandidatenlijst wordt nu voorgelegd aan het hoofdbestuur van 50PLUS ter finale goedkeuring.

De door de leden opgestelde kandidatenlijst luidt als volgt :

1. Joep Taks
2. Peter van Lier
3 . Hans Mesman
4. Willem van Gastel
5. Lorenzo van der Weiden

Lees meer...

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Breda met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Breda en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die onderneemt, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties. Daarbij gelden voor 50PLUS de volgende speerpunten :

Lees meer...

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!