DICHTBIJ

 • Een zorgloket in iedere wijk waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg, inkomen of hulp
 • Inzet van extra wijkagenten
 • Invoeren van “Slow Lanes” fietspaden daar waar dat kan
 • Buitengebieden onder één beheer samensmelten tot gebied voor wandelen, fietsen en vissen
 • Meer betaalbare huurwoningen
 • Ruimte en groen koesteren en verantwoorde hoogbouw toestaan
 • Geen investeringen in industrieterrein Heesch-West (teruggeven aan de natuur)
 • Industriegebied “De Heus” ontwikkelen tot uitgaanscentrum (incl. theater)
 • Sport faciliteren, niet subsidiëren (bv financieren nieuwe tribune FC Den Bosch)
 • Oprichten Gemeentebank die ondernemers en inwoners financiert
 • Windmolens niet in woongebieden
 • Wietteelt decriminaliseren door goede regulering aan de achterdeur
 • Alle agrarische zaken onderbrengen bij een enkele wethouder

BETROKKEN

 • Het Bosch Parkeerkwartiertje (eerste 15 minuten gratis parkeren)
 • Muziek- en zwemles terug op de basisschool
 • Bestaand theater opknappen en een nieuwe modern theater bouwen aan de Kop van ’t Zand
 • Levensbestendig wonen door bouwvoorschriften aan te passen
 • Jongeren aan de slag helpen door “Tandem”-banen te faciliteren. Ouderen geven de jeugd kennis mee voor de toekomst
 • Minder bureaucratie en besparing omzetten in lagere lasten voor de inwoners
 • Een zwembad op West! Toezicht bij de Oosterplas.
 • Daadkracht en besliskracht terug in de raad!
 • Hondenbelasting verlagen en geld oormerken als diervriendelijk budget (bv dierenambulance)
 • ‘s-Hertogenbosch als stad voor ondernemers promoten
 • Evenementen financieren, niet subsidiëren