Uiteraard vindt 50PLUS Den Haag dat de raadsverkiezingen moeten gaan over dingen die onze stad aangaan. Maar het wel en wee van iedereen die woont in Den Haag wordt maar voor een deel bepaald door de politiek in de gemeenteraad. Kiezen voor een partij als 50PLUS die (na 21 maart) op elk niveau binnen de politiek in NL is vertegenwoordigd heeft een meerwaarde die niet te onderschatten is!

50PLUS is er voor Hagenaars straks óók in de gemeenteraad, maar nu reeds onder leiding van Henk Krol met vier leden in de Tweede Kamer, met twee in de Eerste Kamer, en met fracties binnen Provinciale Staten van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.


De ‘lijnen’ tussen al onze vertegenwoordigers op die bestuursniveaus zijn zeer kort en veelvuldig. Daardoor kan 50PLUS Den Haag incidenten en acute problemen veel beter en sneller breed binnen de politiek in NL aan de orde stellen dan welke strikt lokale politieke partij dat ooit zal kunnen.
Veel problematiek die in Den Haag speelt is bovendien niet uniek voor onze stad. Op veel fronten speelt hetzelfde als in Amsterdam en Rotterdam. 50PLUS Den Haag zal daarom na 21 maart niet steeds proberen om zelf ‘het wiel’ te gaan uitvinden – een neiging die lokale partijen vaak hebben. De 50PLUS fracties binnen de grote steden hebben permanent contact met elkaar, zoekend naar oplossingen. Voorstellen om er werk van te maken zijn vervolgens politiek kansrijk om écht serieus aan de orde te komen. Heel anders dan lokaal luchtballonnen oplaten.